De omgevingsvergunning geeft voorschriften voor het beperken van de kans op brand, het beperken van de gevolgen van brand en het vluchten uit een gebouw bij brand. Deze voorschriften worden in de bouwkundige tekeningen en als voorwaarden in de vergunning opgenomen. De voorschriften worden bepaald door de gemeente op advies van de brandweer.

U kunt een aanvraag om een omgevingsvergunning online of op papier aanvragen via www.omgevingsloket.nl. In beide gevallen is er sprake van één landelijk formulier dat voor alle gemeenten hetzelfde is. U levert alles online aan óf alles op papier. Een tussenvorm is niet mogelijk.

Vraag de vergunning aan

Hoe werkt het?

De verantwoordelijkheid voor het veilig gebruik van een bouwwerk of inrichting ligt bij de gebruiker van het pand. Dit is dus ook degene die de omgevingsvergunning bij de gemeente moet aanvragen. De gebruiker is de persoon of de organisatie die een bepaald gebouw voor een bepaald doel gebruikt of exploiteert. De gebruiker kan dus de eigenaar zijn maar ook de huurder.

Wanneer moet u een omgevingsvergunning aanvragen?

U heeft in de volgende situaties een gebruiksvergunning nodig:

  • als u bedrijfsmatig overnachting biedt, zoals hotels en pensions;
  • als u in het kader van zorg overnachting biedt, zoals in ziekenhuizen en verpleegtehuizen;
  • als u dagverblijf aanbiedt aan kinderen onder de 12, zoals bij basisscholen en kinderdagverblijven;
  • als u dagverblijf aanbiedt aan personen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Wanneer is een gebruiksmelding voldoende?

U kunt volstaan met een gebruiksmelding bij alle gebruik waarbij meer dan 50 personen in een gebouw of ander bouwwerk verblijven.

Let op: Woningen en woongebouwen zijn hiervan uitgezonderd;

  • het kamergewijs verhuren van een woning;
  • alle gebruik waarbij via een gelijkwaardige oplossing wordt voldaan aan de voorschriften uit het Gebruiksbesluit (artikel 1.4 van het Gebruiksbesluit).