Gemeenten, provincie, politie, ondernemers en De Marrekrite werken samen aan een aantrekkelijke en veilige Lits-Lauwersmeerroute. Wij vinden het belangrijk dat u vrij en ontspannen kunt recreëren op De Swemmer in Noordoost Fryslân. Het kan echter voorkomen dat u overlast ondervindt tijdens uw vaartocht. Het is belangrijk dat u melding maakt van uw ervaringen zodat wij onze aanpak voor het tegengaan van de overlast kunnen verbeteren en aanscherpen.

Ervaart u overlast tijdens uw vaartocht Lits-Lauwersmeerroute? Maak er melding van met het online formulier.

Heeft u schade aan uw bezittingen? Doe dan aangifte! U hoeft daarvoor niet naar het politiebureau. U kunt ook digitaal aangifte doen via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen.