Uitkering, wijzigingen en vakantie doorgeven

U bent verplicht om alle wijzigingen die voor het recht op de uitkering belangrijk zijn aan ons door te geven. De formulieren vindt u onderaan deze pagina.

Wat moet ik doen?

Alle informatie over de formulieren vindt u in de handleiding status- en wijzigingsformulieren onderaan deze pagina. Als u iets door wilt geven en u bent uw lege wijzigingsformulier kwijt, dan kunt u hiernaast een nieuw formulier downloaden.

Wijzigingsformulier

U kunt wijzigingen in uw situatie doorgeven met een wijzigingsformulier. Dit formulier levert u alleen in als er iets verandert. Dit doet u binnen 7 dagen na de wijziging. Nadat wij het (ondertekende!) wijzigingsformulier hebben ontvangen en verwerkt, ontvangt u automatisch binnen 10 werkdagen een nieuw formulier van ons.

Statusformulier

U ontvangt 1 keer per jaar een statusformulier, behalve als u in een crisisopvang zit of in andere bepaalde woonvormen verblijft of maandelijks een inkomstenformulier moet inleveren. Op het statusformulier staan de gegevens die bij ons bekend zijn en die belangrijk zijn voor het vaststellen van het recht op uitkering. U controleert of uw gegevens juist zijn en geeft eventuele veranderingen in de gegevens op het formulier aan. Hierna stuurt u het ondertekende formulier terug. Ook wanneer er niets is veranderd.

Gaat u op vakantie of een langere periode ergens anders heen? Vergeet niet om dit van tevoren door te geven.

Natuurlijk wilt u wel eens ergens anders zijn. Hier zijn wel regels aan verbonden. Er geldt een maximumperiode van 4 weken dat u in het buitenland mag verblijven met behoud van uw uitkering. Bent u ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd? Dan mag u maximaal 13 weken met behoud van uitkering in het buitenland zijn. Belangrijk is dat u uw vakantie altijd 4 weken van tevoren aan ons kenbaar maakt. Vul daarvoor het wijzigingsformulier in.

Waarom moet ik een vakantie melden?

Dit is een onderdeel van de informatieplicht uit de Participatiewet. Het is voor uw consulent ook belangrijk om te weten dat u een periode niet aanwezig bent. Reageert u namelijk niet op brieven van uw consulent, dan kan het gebeuren dat dit nadelig financiële gevolgen kan geven. Als u op tijd meldt dat u er niet bent, voorkomt u problemen.

Wij raden u aan om bij twijfel altijd contact op te nemen met uw consulent.