Uitkeringsfraude melden

Inwoners van Achtkarspelen die een uitkering krijgen, moeten zich houden aan een aantal regels. Als hij of zij zich niet aan deze regels houdt dan wordt er uitkeringsfraude gepleegd. Als u vermoedt dat iemand in uw omgeving onterecht een uitkering krijgt, kunt u dit (anoniem) aan ons doorgeven. Wij starten dan een onderzoek om erachter te komen of er inderdaad sprake is van fraude.

Fraude melden

Hoe werkt het?

Heeft u het vermoeden dat iemand die in de gemeente Achtkarspelen woont zich schuldig maakt aan uitkeringsfraude? Dan willen we graag dat u dat meldt (eventueel anoniem) bij de gemeente.

Online, telefonisch of schriftelijk

U kunt:

Wat moet ik melden?

Wanneer u uitkeringsfraude meldt, vragen wij u naar gegevens over de vermoedelijke fraude. Bijvoorbeeld:

 • adressen,
 • werktijden,
 • gegevens over een auto,
 • inkomsten,
 • met wie woont de verdachte samen.

Wat gebeurt er na mijn melding?

Als u de melding niet anoniem hebt gedaan, dan krijgt u een bevestiging dat de gemeente uw melding in behandeling heeft genomen. U wordt niet geïnformeerd over het resultaat van uw melding.

Wat is uitkeringsfraude?

Voorbeelden van uitkeringsfraude zijn:

 • niet doorgeven van een verandering in uw inkomen of vermogen, bijvoorbeeld u doet zwart werk of u heeft een dure auto;
 • niet doorgeven dat u in de gevangenis zit;
 • niet doorgeven dat uw gezinssamenstelling verandert of dat u getrouwd of gescheiden bent, of u doet alsof u gescheiden bent (schijnverlating);
 • een vals adres opgeven.

Waarom is bestrijding van bijstandsfraude nodig?

De gemeente moet ervoor zorgen dat het geld dat bedoeld is voor bijstandsuitkeringen, bij de juiste mensen terechtkomt. Dat betekent dat wij er alles aan doen om te voorkomen dat uitkeringen worden betaald aan mensen die er geen recht op hebben. Maar soms gebeurt dat toch. Dan wordt er gefraudeerd en daar moeten wij wat aan doen.

Een onderzoek begint met een signaal dat er iets niet klopt. Dat signaal kan bij onze eigen medewerkers vandaan komen, maar regelmatig komen ook tips en informatie van burgers binnen over personen met een uitkering van de gemeente. Deze informatie is voor de gemeente heel belangrijk, want wij kunnen ook niet alles zien. Voorbeelden van tips zijn bijvoorbeeld zwart werken, handelen, op een ander adres wonen of stiekem samenwonen.

Hoe werkt een fraudeonderzoek?

Een fraudeonderzoek werkt zo:

 • De gemeente verzamelt informatie en nodigt de persoon die bijstand krijgt uit voor een gesprek.
 • De gemeente komt op huisbezoek.
 • De sociale recherche doet een onderzoek. Dit gebeurt als de gemeente denkt dat u al lange tijd fraudeert en meer dan een bepaald bedrag heeft gekregen.

Wat zijn de gevolgen voor de fraudeur?

Als de gemeente vaststelt dat er sprake is van uitkeringsfraude, dan heeft dat altijd gevolgen voor de fraudeur. De gemeente kan:

 • een boete geven;
 • (een deel van) de uitkering terugvorderen;
 • de uitkering intrekken;
 • aangifte doen bij het Openbaar Ministerie als het gaat om fraude met een bepaald bedrag. De officier van justitie behandelt de zaak volgens het strafrecht en kan een taakstraf, een boete of een gevangenisstraf opleggen. De gemeente vordert de (gezins)uitkering terug.