In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw:

  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • geboortedatum

Verschil uittreksel Basisregistratie personen en uittreksel (afschrift) burgerlijke stand

Een uittreksel BRP is een verklaring waarin staat wat de persoonsgegevens van een inwoner zijn. Het gaat hierbij onder andere om naam, adres en woonplaats. Ook is het mogelijk om hierop deze gegevens te zetten voor alle gezinsleden, of de woonhistorie. Dit uittreksel wordt uitgegeven in de gemeente waarin de persoon woont.

Een uittreksel (of afschrift) uit de Burgerlijke Stand bevat gegevens over geboorte, huwelijk, partnerschapsregistratie, echtscheiding en overlijden. Dit uittreksel wordt afgegeven in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

DigiD linkVraag uittreksel persoonsgegevens BRP aan

Wat moet ik doen?

Online aanvragen

Online kunt u het uittreksel persoonsgegeens BRP aanvragen via bovenstaande knop.

Betalen doet u online met iDEAL, PayPal of met uw creditcard. Alle informatie die u invult, wordt vertrouwelijk behandeld. Nadat uw aanvraag en betaling is ontvangen, krijgt u het uittreksel thuisgestuurd. Dit kan 5 werkdagen duren.

Aanvragen via de balie

U kunt het uittreksel ook op afspraak aan de balie van het gemeentehuis aanvragen. Bel ons voor een afspraak op 14 0511. Het document kunt u direct na aanvraag meenemen. U kunt ook iemand anders machtigen om het uittreksel voor u aan te vragen.

Hebt u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie?

Dan kunt u een uittreksel in meerdere talen krijgen.

Uittreksels niet nodig bij inschrijving leerling bij scholen

Ook dit jaar zijn er nog steeds scholen die afschriften of uittreksels vragen aan leerlingen die zich willen inschrijven op school. Schooladministrateurs stelden eerder dit nodig te hebben voor uitvoering van één bepaalde subsidieregeling. Deze eis is vervallen, er is nu geen enkele noodzaak meer om een uittreksel in te leveren bij de school.

Aanvragen uittreksel voor kinderen

Ouders kunnen, als zij zijn ingeschreven op hetzelfde adres, voor hun minderjarige kinderen een uittreksel aanvragen. Geef in het formulier aan dat u het uittreksel voor uw kind aanvraagt. Geef hierbij wel de naam en de geboortedatum van het kind aan.

Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten. Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.

Wat kost het?

Een uittreksel kost € 16,60.

Wat moet ik meenemen?

Doet u de aanvraag online? Dan heeft u DigiD nodig. U betaalt met iDeal, PayPal of Creditcard.

Komt u langs in het gemeentehuis? Maak dan eerst een afspraak, neem een geldig legitimatiebewijs mee en uw pinpas om af te kunnen rekenen.

Doet een gemachtigde de aanvraag voor u? Hij/zij moet ook eerst een afspraak maken, hij/zij moet meerderjarig zijn en een legitimatiebewijs meenemen. Neem een brief mee waarin staat:

  • Waarom u het uittreksel nodig heeft;
  • De naam van de persoon die het uittreksel voor u mag afhalen (de gemachtigde);
  • Uw handtekening op de brief;
  • De handtekening van de gemachtigde op de brief;
  • Het identiteitsbewijs van de gemachtigde.