In Buitenpost wordt een nieuw energieneutraal zwembad gebouwd. Vorig jaar mei ging de eerste schop in de grond. Jaren van plannen maken ging eraan vooraf. De werkzaamheden gaan zeer voorspoedig en het nieuwe bad kan, volgens planning, na de zomervakantie de eerste zwemmers verwelkomen.

De gemeente heeft het beheer en de exploitatie ervan in handen. 

Herinrichting buitenruimte

De ruimte die vrijkomt door de sloop van het bestaande zwembad wordt gebruikt voor een parkeerplein en een ruim entreeplein. Dit is nu nog een bouwplaats maar krijgt natuurlijk een metamorfose. Het ontwerp en de invulling van het groenplan kunt u hieronder bekijken.

Na de sloop wordt een tijdelijke toegang naar het nieuwe zwembad gerealiseerd totdat de civiele aannemer van de buitenruimte het definitieve ontwerp gaat uitvoeren. De werkzaamheden van de sloop van het oude zwembad start in juli en het gehele werk zal afgerond worden in het voorjaar van 2022.

Het voorlopige ontwerp dat door de gemeenteraad is vastgesteld, is verder uitgewerkt tot een technische tekening. Er is overleg gevoerd met Plaatselijk Belang en enkele naastliggende ondernemers en enkele inwoners met vragen. Vervolgens is het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp.

Het ontwerp

Kuipersweg

De entree vanaf Lutkepost heeft op dit moment geen dorps karakter. Vanaf de rotonde Lutkepost rijdt men met 50 kilometer per uur de 30 kilometerzone binnen waar gelijk het kruispunt Kuipersweg/De Hoefslag/Bernhardlaan ligt. Qua inrichting is dit kruispunt onduidelijk. Er zijn veel overstekende fietsers en voetgangers richting de scholen en sportvoorzieningen dus de verkeersveiligheid is erg belangrijk.

De bebouwde kom wordt herkenbaarder gemaakt door een drempel met een fiets-voetgangersoversteekplaats. Hier kan in 2 keer overgestoken worden. Daarnaast wordt het hele plateau uitgevoerd in een eenduidige kleur zodat het duidelijk wordt dat rechts voorrang heeft. Daarnaast komt er een zebrapad aan de kant van het zwembad aangezien hier veel voetgangers en schoolgaande kinderen oversteken.

Het hele gebied krijgt dezelfde kleur bestrating zodat de weggebruiker het gevoel krijgt dat het 1 gebied is. Dit gebied eindigt overal met een drempel.

Vaart

Er wordt vanaf de Beatrixstraat tot en met de Bernhardlaan een extra regenwaterriool aangelegd. Dit betekent dat de gehele weg opnieuw wordt ingericht. Er wordt een duidelijker trottoir aangelegd wat vervolgens aansluit op het zwembadgebied.

Groen

Vanwege de bouw van het nieuwe zwembad zijn er een aantal bomen gekapt. Ook moeten er een aantal bomen gekapt worden voor het inrichten van het openbare gebied. Deze bomen worden in het nieuwe ontwerp gecompenseerd. Daarnaast is er een groenplan met impressies van de uitstraling gemaakt. Deze staan ook op de website.

Planning

  • Sloop huidige zwembad
    Vanaf maandag 12 juli 2021 wordt gestart met de sloop van het bestaande zwembad. Deze werkzaamheden duren 5 weken.
  • Openbaar gebied
    De plannen voor het openbaar gebied zijn gedeeld met de aanwonenden, Plaatselijk Belang en bedrijven. Hieruit kunnen eventueel nog enkele aanpassingen naar voren komen. Wij verwachten de plannen halverwege juni definitief te maken zodat er begonnen kan worden met het vinden van een aannemer. De werkzaamheden voor de herinrichting kunnen naar verwachting in de loop van september starten.
  • Nieuwe zwembad
    In augustus zal er een tijdelijke ingang naar het nieuwe zwembad gerealiseerd worden totdat de civiele aannemer van het openbaar gebied gaat uitvoeren. Het nieuwe zwembad gaat bij een voorspoedig verloop eind augustus open.

Communicatie

Voor vragen over het ontwerp die u niet via de mail kwijt kunt, kunt u ook contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 14 0511. U kunt dan vragen naar Jan de Boer (projectleider). Ook kunt u een e-mailbericht sturen naar ja.deboer@achtkarspelen.nl.