De gemeente houdt toezicht op de bouw. Iemand met een vergunning voor het bouwen (omgevingsvergunning) van een bouwwerk moet de start van de werkzaamheden én de voltooiing van het bouwwerk bij de gemeente melden. Een bouwwerk, waarvoor een vergunning is verleend, mag niet in gebruik gegeven of genomen worden als deze nog niet gereed is gemeld bij de gemeente. 

Geef de start-/gereedmelding door

Hoe werkt het?

Startmelding

De start van de bouw moet minimaal 2 dagen voor het begin van de werkzaamheden gemeld worden bij de gemeente, tenzij dit anders vermeld is in de vergunning. Ook het uitgraven van de bouwput, start van heiwerkzaamheden en het storten van beton moet gemeld worden. Kijk voor de bijzonderheden van de voorschriften/opmerkingen in de omgevingsvergunning. De startmelding doet u via het digitale meldformulier.

Gereedmelding

Op de laatste dag van de bouwwerkzaamheden moet de bouw gereed gemeld worden bij de gemeente, tenzij dit anders vermeld staat in de vergunning. De gereedmelding doet u via het digitale meldingsformulier.

Statiegeld terugvragen

Statiegeld werd gevraagd tot 1 februari 2014. De gereedmelding voor het terugkrijgen van het statiegeld doet u met het digitale formulier. Nadat wij uw gegevens hebben gekregen krijgt u uw statiegeld zo snel mogelijk teruggestort.

Begon de bouw na 1 februari 2014? Geef dan de start- of gereedmelding door met het formulier.