Door de stijgende gasprijzen is de energierekening voor veel mensen een stuk duurder geworden. Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum kunnen daarom energietoeslag krijgen voor het betalen van de energierekening. Deze energietoeslag kunt u alleen in 2022 krijgen.

De hoogte van de energietoeslag is € 1.300. De gemeente betaalt de eenmalige energietoeslag uit als u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden energietoeslag

Wij betalen de energietoeslag per huishouden uit (alleenstaande of gezin). Hierbij geldt:

 • U woont in de gemeente Achtkarspelen
 • U heeft een laag gezamenlijk inkomen (120% van de bijstandsnorm, zie schema bij 'Hoe hoog is 120% van het sociaal minimum?')
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U woont niet in een verzorgingshuis, (zorg)instelling of woongroep
 • U bent niet gedetineerd
 • U woont op het opgegeven adres

De energietoeslag automatisch krijgen

Krijgt u een bijstands- of IOAW-uitkering? En voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u de energietoeslag automatisch.

Geen invloed op kwijtscheldingsregeling

De energietoeslag heeft geen gevolgen voor uw recht op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

De energietoeslag zelf aanvragen

Heeft u in 2022 een laag gezamenlijk inkomen, maar krijgt u geen bijstands- of IOAW-uitkering? Dan kunt u de energietoeslag zelf aanvragen met het aanvraagformulier. U kunt het formulier ook opvragen door ons te bellen op 14 0511.

Print het formulier uit en stuur het ingevuld in naar:

Sociaal Domein
t.a.v. Team Verstrekkingen en Voorzieningen
Antwoordnummer 2313
9250 VZ Buitenpost

Aanvragen kan tot en met 31 december 2022. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen bekijken we of u er recht op heeft. U ontvangt binnen 8 weken bericht.

En in 2023?

 • in 2023 komt er weer een energietoeslag.
 • deze kunt u nu nog niet aanvragen.
 • zodra meer duidelijk is zetten we hierover berichten op de website, in de krant en op Facebook en Twitter.

Heeft u geen recht op energietoeslag? En heeft u moeite met het betalen van uw energierekening?

Dan kunt u bijzondere bijstand bij ons aanvragen. Wij bekijken dan hoe wij u kunnen helpen.

Wat kan ik zelf doen om energie te besparen?

Kleine aanpassingen kunnen jaarlijks al veel energieverbruik en geld schelen. Onze energiecoaches helpen u daar graag bij. Dat kan al met kleine stapjes. Bijvoorbeeld door tochtstrips aan te brengen, de verwarming ’s nachts lager te zetten of door minder lang te douchen.

Onze energiecoach geeft u graag tips. Neem contact met ons op voor een afspraak(externe link).

Maakt u schulden door de stijgende energierekening?

Wij kunnen samen met u al uw schulden op een rijtje zetten. Wij gaan dan op zoek naar de beste oplossing zodat u zo snel mogelijk van uw schulden afkomt.

Lees meer over schulddienstverlening

Hoe hoog is 120% van het sociaal minimum?

Dat hangt van uw woonsituatie en leeftijd. Het maakt niet uit of u inkomen uit werk heeft of een uitkering krijgt.

Hieronder kunt u zien hoe hoog het inkomen in uw situatie per maand mag zijn. Het gaat om netto bedragen, exclusief vakantiegeld.

Deze vormen van inkomen tellen mee bij het berekenen van uw inkomen

 • Netto inkomen uit werk (salaris of inkomsten als zelfstandige/ondernemer), exclusief vakantiegeld
 • Uitkeringen (bijvoorbeeld AOW, Wajong, Wia, WW, studiefinanciering), het gaat hierbij over het inkomen dat u echt tot uw beschikking heeft, dus inkomen waar beslag op ligt of dat gebruikt wordt voor een schuldenregeling telt niet mee
 • Partneralimentatie
 • Heffingskortingen van de Belastingdienst
 • Kinderalimentatie

Heeft u inkomsten als zelfstandig ondernemer? Dan onderzoeken wij of het inkomen minder is dan 120% van het sociaal minimum.

Wij kijken eerst naar het inkomen op de peildatum 1 januari 2022. Als u later in het jaar aanvraagt en uw inkomen was op de peildatum te hoog, dan kijken we ook naar het nieuwe inkomen en dan vergelijken we dat met 120% van het sociaal minimum dat op dat moment geldt.

Inkomensgrenzen energietoeslag voor alleenstaanden op de peildatum

GezinssituatieLeeftijdMaximaal netto inkomen per maand
Alleenstaande, met of zonder kinderen21 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd€ 1.244,54*
Alleenstaande, met of zonder kinderenOuder dan de AOW-leeftijd€ 1.382,89

*) Dit bedrag geldt ook voor alleenstaanden van 18 tot 21 jaar, die zelfstandig moeten wonen en daarvoor aanvullende bijzondere bijstand krijgen.

Inkomensgrenzen energietoeslag voor gehuwden en samenwonenden

Tel het inkomen van uzelf en uw partner bij elkaar op.

GezinssituatieLeeftijdMaximaal netto inkomen per maand
Gehuwd/samenwonend met of zonder kinderenBeide partners zijn ouder dan 21 jaar en jonger dan de AOW-leeftijd€ 1.777,92**
Gehuwd/samenwonend met of zonder kinderen1 of beide partners zijn ouder dan de AOW-leeftijd€ 1.872,49

**) Dit bedrag geldt ook voor gehuwden of samenwonenden waarvan 1 of beide partners 18 tot 21 jaar zijn en die zelfstandig moeten wonen en daarvoor aanvullende bijzondere bijstand krijgen.

Bij het vaststellen of u met uw inkomen beneden de inkomensgrens blijft, houden we geen rekening met woningdelerssituaties.

Contact

Heeft u nog vragen over het aanvragen van de eenmalige energietoeslag? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0511 of mail naar gemeente@achtkarspelen.nl.

Aanvraagformulier energietoeslag