In Nederland vinden de Europees Parlementsverkiezing plaats op 6 juni 2024. Iedere EU-burger van 18 jaar en ouder mag stemmen. Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U ontvangt uw stempas uiterlijk donderdag 23 mei 2024 op uw huisadres.

Wie mag stemmen?

U mag in Achtkarspelen stemmen als u aan 4 voorwaarden voldoet:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie;  
 • U bent 18 jaar of ouder op 6 juni;
 • U staat ingeschreven in de gemeente Achtkarspelen op 23 april of eerder;
 • Niet uitgesloten bent van het kiesrecht. 

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

Uw stempas wordt uiterlijk donderdag 23 mei bij u thuisbezorgd. Als u op 23 mei nog geen stempas heeft ontvangen, dan kunt u bij ons een vervangende stempas aanvragen. Vanaf begin mei leest u op deze pagina hoe u dat kunt doen. 

Mijn stempas is kwijt of beschadigd. Wat moet ik doen?

Bent u uw stempas kwijtgeraakt of is deze beschadigd? Dan kunt u bij ons een vervangende stempas aanvragen.

Online aanvragen  

U kunt een stempas online aanvragen met uw DigiD. Doe dat uiterlijk maandag 3 juni tot 17.00 uur. U krijgt de vervangende stempas dan thuisgestuurd.  

DigiD linkVraag vervangende stempas aan

Per mail of post aanvragen  

U kunt ook het formulier Verzoek om een vervangende stempas gebruiken. Deze kunt u digitaal invullen of printen en met pen invullen. Zorg ervoor dat deze uiterlijk maandag 3 juni voor 17.00 uur bij ons binnen is. Mail het ingevulde formulier naar verkiezingen@achtkarspelen.nl of stuur het formulier per post op naar:  

Gemeente Achtkarspelen 
T.a.v. Team Verkiezingen 
Postbus 2 
9285 ZV  Buitenpost

Op het gemeentehuis aanvragen  

Vraagt u het liever persoonlijk aan op het gemeentehuis? Dat kan. U kunt het formulier Verzoek om een vervangende stempas thuis printen, invullen en meenemen. Maak hiervoor een afspraak voor uiterlijk woensdag 5 juni voor 12.00 uur. Neem ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.  

Lukt het niet om het formulier te printen? U kunt ook een papieren versie ophalen op het gemeentehuis. 

Waar kan ik stemmen?

Met uw stempas en een geldig identiteitsbewijs kunt u uw stem uitbrengen bij één van de 16 stembureaus in Achtkarspelen. De stembureaus zijn open op donderdag 6 juni van 07.30 tot 21.00 uur. Op uw stempas staat het adres van een stemlokaal bij u in de buurt. Dit kan tot de dag voor de verkiezing nog wijzigen. Ga naar de pagina Stembureaus in de gemeente voor meer informatie en de actuele stembureaus in onze gemeente. Ook kunt u een geprinte versie ophalen op het gemeentehuis. 

Wat heb ik nodig om te stemmen?

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U krijgt uw stempas uiterlijk donderdag 23 mei thuisgestuurd. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. U kunt een van deze Nederlandse identiteitsbewijzen meenemen:

 • paspoort;
 • identiteitskaart;
 • rijbewijs.

U kunt ook een van de volgende documenten laten zien:

 • een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EU-lidstaat of EER-land;
 • een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Meer informatie over hoe u zich kunt identificeren (bewijzen wie u bent) bij de verkiezing voor het Europees Parlement leest u op de website van de Kiesraad

Hoe werkt stemmen?

U stemt door het witte rondje voor de kandidaat van uw keuze rood te kleuren.

Vergist u zich?

U geeft het stembiljet terug aan de voorzitter, waarna u een nieuw stembiljet krijgt. Let op: u krijgt maar 1 keer een nieuw biljet.

Blanco stemmen mag

U stemt blanco door geen keuze te maken en vervolgens het stembiljet, dichtgevouwen, in de stembus te doen. Deze stem is geldig en telt mee voor het opkomstpercentage, maar telt niet mee voor de uitslagberekening.

Mijn identiteitsbewijs is verlopen. Kan ik stemmen?

Kijk bij ‘geldig tot’. Staat daar 7 juni 2019, of een datum daarna? Dan mag u het identiteitsbewijs nog gebruiken om te stemmen.  

Is uw identiteitsbewijs langer verlopen, dan kunt u alleen stemmen via een schriftelijke volmacht. Zie voor meer informatie over stemmen via een schriftelijke volmacht onder het kopje Iemand anders laten stemmen (volmacht)

Ik ben mijn identiteitsbewijs kwijt. Wat moet ik doen?

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? Dan kunt u stemmen door een verklaring van vermissing te overleggen. Deze is op afspraak verkrijgbaar bij uw gemeente. Daarnaast moet u een pasje of document met uw naam en foto laten zien. Denk bijvoorbeeld aan een OV-chipkaart. 

Iemand anders laten stemmen (volmacht)

U kunt iemand anders machtigen om namens u te stemmen. Dit noemen we een volmacht. Er zijn 3 manieren om dit te regelen. U kunt iemand online machtigen, machtigen met uw stempas of machtigen met een formulier.

Online volmacht regelen

U kunt een volmacht online regelen met uw DigiD. Doe dat uiterlijk maandag 3 juni voor 17.00 uur. De gemachtigde krijgt het volmachtsbewijs dan thuisgestuurd. Uw stempas komt met deze aanvraag te vervallen. 

DigiD linkVraag volmachtsbewijs aan

Iemand machtigen met uw stempas

Vul op de achterzijde van de stempas de naam in van de persoon die voor u gaat stemmen. Dit heet een onderhandse volmacht. Deze gemachtigde moet ook in de gemeente Achtkarspelen ingeschreven staan en dus zijn stem uitbrengen.

 • Hij of zij moet in deze gemeente wonen.
 • Hij of zij moet ook voor de verkiezing gaan stemmen.
 • Hij of zij moet gelijktijdig de eigen én uw stem uitbrengen.
 • Hij of zij moet ook uw geldig, of maximaal 5 jaar verlopen, identiteitsbewijs meenemen. Dit mag ook een kopie zijn.

Het geven van een machtiging op de achterkant van de stempas kan tot en met de dag van de verkiezing.

Schriftelijk volmacht regelen

Gebruik hiervoor het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen. U moet beide het formulier ondertekenen. De persoon die voor u gaat stemmen ontvangt het volmachtsbewijs en hoeft niet uw identiteitsbewijs mee te nemen naar het stembureau. De gemachtigde hoeft, anders dan bij een onderhandse volmacht, niet in dezelfde gemeente te wonen.

Zorg ervoor dat het formulier uiterlijk maandag 3 juni voor 17.00 uur bij ons binnen is. Mail het ingevulde formulier naar verkiezingen@achtkarspelen.nl of stuur het formulier per post op naar:

Gemeente Achtkarspelen 
t.a.v. Team Verkiezingen 
postbus 2 
9285 ZV  Buitenpost 

Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Bent u op de dag van de verkiezing niet in de gemeente? U kunt ook in een andere gemeente stemmen. U heeft dan een kiezerspas nodig. Uw stempas wordt dan ongeldig.

Online aanvragen

U kunt een kiezerspas online aanvragen met uw DigiD. Doe dat uiterlijk maandag 3 juni tot 17.00 uur. U krijgt de kiezerspas dan thuisgestuurd.

DigiD linkVraag kiezerspas aan

Met formulier aanvragen

Vul het formulier Verzoek om kiezerspas in en stuur het in. U kunt het mailen naar verkiezingen@achtkarspelen.nl of stuur het formulier op per post naar:  

Gemeente Achtkarspelen 
t.a.v. Team Verkiezingen 
postbus 2 
9285 ZV  Buitenpost 

Het formulier moet uiterlijk maandag 3 juni om 17.00 uur bij ons binnen zijn. Heeft u al een stempas ontvangen? Stuur deze dan mee. U ontvangt een kiezerspas en uw stempas komt te vervallen.

Aanvragen op gemeentehuis

U mag een kiezerspas ook op het gemeentehuis aanvragen. Neem uw stempas dan mee om in te leveren. Het aanvragen van een kiezerspas op het gemeentehuis kan tot uiterlijk woensdag 5 juni tot 12.00 uur.    

Stemmen vanuit het buitenland

Verblijft u tijdelijk in het buitenland voor bijvoorbeeld werk of studie en wilt u daar stemmen? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

 • u kunt als kiezer iemand anders schriftelijk machtigen om voor u te stemmen. Dit heet een volmacht. Meer hierover vindt u onder het kopje Iemand anders laten stemmen (volmacht).
 • U kunt zelf per brief stemmen. U moet hiervoor een buitenlands postadres hebben. U doet deze aanvraag dan bij de gemeente Den Haag. Dat kan via een formulier op de website van de gemeente Den Haag. Als u voor deze mogelijkheid kiest, dan moet u ervoor zorgen dat de volledige aanvraag, ondertekend en met een kopie van uw geldige Nederlandse identiteitsbewijs, uiterlijk 10 mei door de gemeente Den Haag ontvangen is. De teruggezonden briefstempapieren moeten uiterlijk op de dag van stemming om 15.00 uur bij het briefstembureau zijn.