De 4 Noordoost-Friese gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel hechten veel waarde aan een goed ondernemersklimaat. Daarbij hoort het delen van kennis. Daarom organiseren zij dit voorjaar in samenwerking met YnBusiness 4 kennistafels.

Kijk voor meer informatie en hoe hoe zich kunt opgeven op de pagina Kennistafels Anno.