Ruimtelijke plannen ter inzage

Bij de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen kan iedereen zijn mening geven over het plan via inspraak of zienswijzen. Deze mogelijkheden worden bekendgemaakt in het lokale huis-aan-huisblad en hieronder bij 'Ruimtelijke plannen ter inzage'. Meestal staan ze ook op Ruimtelijkeplannen.nl.

Bij de gemeente kunt u als burger, bedrijf of instelling een verzoek indienen voor een wijziging van het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld wanneer u een bouwplan heeft dat niet past in het bestemmingsplan. De gemeente kijkt dan of zij bereid is om er toch aan mee te werken. Wilt u weten of een wijziging van het bestemmingsplan mogelijk is? U kunt dan een principeverzoek doen

Sommige maatregelen kunnen door aanpassingen in een bestemmingsplan gevolgen hebben voor uw woon- of bedrijfsomgeving. Op de pagina planschade leest u hier meer over.

Bekijk de ruimtelijke plannen

Op dit moment liggen er geen plannen ter inzage.