Nieuws

Nieuws

RSS
 • Bij inschrijving te koop: Molenstraat 1 Gerkesklooster

  (18-01-2018)

  Voormalige basisschool in Gerkesklooster te koop!

 • Bent u tussen de 50 en 65 jaar en wilt u meer bewegen?

  (17-01-2018)

  De gemeente Achtkarspelen organiseert het project “Langleven Sport en Bewegen” om de doelgroep 50- tot 65-jarigen kennis te laten maken met verschillende sporten en om bewegen te stimuleren.

 • MOA pakt zwerfafval in Achtkarspelen aan

  (17-01-2018)

  De Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA) gaat de komende vijf jaar wekelijks op verschillende routes in de gemeente het zwerfafval opruimen en afvoeren.

 • Glasvezel in Achtkarspelen

  (15-01-2018)

  Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft op 12 juli 2016 besloten om, gezamenlijk met de gemeenten in Fryslân, een minderheidsbelang met aandeden te nemen in KabelNoord.

 • Water drinken: de makkelijkste en gezondste keuze!

  (11-01-2018)

  De gemeente Achtkarspelen is gestart met een project om waterdrinken te stimuleren. ‘Jong geleerd is oud gedaan’, aldus wethouder Sjon Stellinga. ‘Als je vroeg begint met water drinken, weten kinderen niet beter’.

 • Bijzondere raadsvergadering in Augustinusga

  (10-01-2018)

  De gemeenteraad van Achtkarspelen vergadert donderdag 25 januari op een bijzondere locatie, de Augustinitsjerke in Augustinusga. Het dorp wordt deze avond uitgeroepen tot ‘Kultureel Haaddoarp 2018’ van Achtkarspelen.

 • Persverklaring leerlingenvervoer Jobinder

  (08-01-2018)

  Vandaag was de eerste dag van het nieuwe vervoerssysteem Jobinder. Deze partij verzorgt het leerlingenvervoer onder andere voor onze gemeente. Helaas is dit op de eerste dag bij een aantal ouders niet goed verlopen. Dit levert een begrijpelijke onrust op, het gaat hier tenslotte om een kwetsbare doelgroep. Als gemeente betreuren wij dit ten zeerste en bieden onze excuses aan.

  Heeft u als ouder/verzorger vragen of zorgen over het vervoer, dan kunt u deze kwijt bij De mobiliteitscentrale, deze is bereikbaar via telefoonnummer 0900-4050500 of info@jobinder.frl.

  De mobiliteitscentrale heeft over bovenstaande een persverklaring afgegeven. Deze kunt u hieronder lezen.

 • Toezicht en Handhaving in de fysieke omgeving

  (21-12-2017)

  Een belangrijke taak van de gemeente is het verlenen van vergunningen en het toezien of de regels in deze vergunningen en andere regels in de fysieke omgeving worden nageleefd. Het team Toezicht, Handhaving en Veiligheid ziet toe op naleving van deze regels.

 • Hogere rekening voor drinkwater

  (19-12-2017)

  Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel geven Vitens uitstel van betalen voor precariobelasting, in afwachting van een andere procedure. Ondanks dat, brengt Vitens deze belasting toch in rekening bij onze inwoners.

 • Sportinstuiven in de kerstvakantie

  (18-12-2017)

  In de kerstvakantie organiseert de afdeling sportstimulering (High Five) van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel sportinstuiven. Basisschoolleerlingen van groep 1 tot en met 8 (groep 1 en 2 onder begeleiding van ouders) mogen gratis meedoen.

 • Uitbreiding bedrijventerrein Lauwerskwartier in Surhuisterveen

  (13-12-2017)

  Gemeente Achtkarspelen is bezig met het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Lauwerskwartier. Het gaat om een uitbreiding van ca. 4 hectare aan de zuidwest kant van het Lauwerskwartier, richting de Warreboslaan.

 • Geactualiseerd uitvoeringsprogramma bij de Woonvisie

  (22-11-2017)

  De Woonvisie van Achtkarspelen ‘Wonen voor Jong en Oud’ loopt tot 2020. Deze Woonvisie helpt de gemeente regie te voeren over de woningbouwontwikkeling en ontwikkelingen in de bestaande woningvoorraad.

 • Ontwerp-omgevingsvergunning Beatrixstraat 7 Buitenpost

  (13-11-2017)

  Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

 • Uterwei 12 te Surhuizum - verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

  (25-10-2017)

  Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het volgende:

 • Inzameling GFT- afval in de wintermaanden

  (10-10-2017)

  Aangepaste inzameling in de maanden december, januari en februari.

 • Trouwen in gemeenschap van goederen vanaf 2018 anders geregeld

  (29-09-2017)

  Hebben jullie trouwplannen of plannen om het partnerschap te registreren? Dan moeten jullie weten, dat de financiële gevolgen vanaf 1 januari 2018 veranderen.

 • Toelatingsprocedure overeenkomsten maatwerkvoorzieningen Wmo 2018 en verder

  (23-08-2017)

  De huidige overeenkomsten inzake levering van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo lopen per 31 december 2017 af. Om die reden is thans de procedure gestart om te komen tot nieuwe overeenkomsten voor de levering van Wmo maatwerkvoorzieningen voor 2018 en verder. 

 • Mobiel inloggen met de DigiD app

  (19-07-2017)

  Vanaf nu is het mogelijk om bij alle organisaties die gebruikmaken van DigiD in te loggen met de DigiD app. Met de DigiD app kunt u altijd en overal vertrouwd inloggen bij websites van de overheid, de zorg en pensioenfondsen. Zonder wachtwoord.

 • Uitnodiging Midsimmermoeting

  (29-05-2017)

  Dit jaar was er geen nieuwjaarsreceptie in Achtkarspelen…we wilden eens wat anders. Daarom nodigen wij jou van harte uit aanwezig te zijn bij ons Midsimmermoeting!

 • Openingstijden 4 en 5 mei

  (03-05-2017)

  In verband met de dodenherdenking zijn de openingstijden van het gemeentehuis in Buitenpost donderdag 4 mei iets aangepast.

 • Veel gestelde vragen en antwoorden over leerlingenvervoer in Noordoost Fryslân

  (31-03-2017)

  De gemeenten in Noordoost Fryslân zijn van plan om de aanbesteding voor het grootste deel van het leerlingenvervoer voorlopig te gunnen aan vier vervoerders: Taxi- en touringcarcentrale Noord Oost Friesland B.V., Vervoersmanagement Noord Nederland B.V., Taxi- en Bergingsbedrijf Dorenbos B.V. en Taxicentrale Witteveen B.V. Zij leveren vanaf 1 augustus 2017 de voertuigen en chauffeurs voor het Wmo- en leerlingenvervoer in Noordoost Fryslân. Omdat deze aanbesteding veel vragen oproept, hebben we de belangrijkste vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet.

 • Schrijf je in voor de gratis cursus Politiek Actief

  (15-03-2017)

  Wil je iets bereiken met je mening in Achtkarspelen?

  Vind je het strooibeleid zoals de gemeente dat de afgelopen maanden heeft uitgevoerd niet goed en heb je daar andere ideeën over? Wil je dat de gemeente meer doet aan overlast van groepen jongeren…. of ben je nog jong en vind je dat er voor de jongeren te weinig te doen is de gemeente? Meld je dan aan voor de gratis cursus Politiek Actief!

 • Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) It West 4 in Augustinusga

  (13-03-2017)

  Burgemeester en wethouders maken, op grond van het gestelde in afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij voornemens zijn de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

 • Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Reitsmastrjitte 56C in Harkema

  (13-03-2017)

  Burgemeester en wethouders maken, op grond van het gestelde in afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij voornemens zijn de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

 • Groen licht voor spelen op kunstgras met rubbergranulaat

  (19-12-2016)

  Naar aanleiding van het uitgebreide onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar het sporten op kunstgras met rubbergranulaat en de eventuele gezondheidsrisico’s daarvan, concludeert het RIVM dat de resultaten geen aanleiding geven om gezondheidsschade te verwachten.

 • Prestatieafspraken tussen gemeente Achtkarspelen, WoonFriesland en De Bewonersraad

  (01-12-2016)

  De gemeente Achtkarspelen, WoonFriesland en De Bewonersraad hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2017. De prestatieafspraken dragen bij aan de doelstellingen in de woonvisie van Achtkarspelen ‘Wonen voor jong en oud’. Het is de eerste keer dat door de drie partijen prestatieafspraken zijn gemaakt in het kader van de nieuwe woningwet, die het maken van afspraken verplicht stelt.

 • Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen werkt voor iedereen

  (01-12-2016)

  Het college van b&w van Achtkarspelen heeft besloten om de stichting Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA) op te richten. De MOA wordt een laagdrempelige ontmoetingsplek waar werkzoekenden van elkaars kwaliteiten en netwerken gebruik kunnen maken.

 • Energie besparen tijdens de Warm Wonen Weken

  (02-11-2016)

  Tijdens de ‘Warm Wonen Weken’ van het Duurzaam Bouwloket kunnen woningeigenaren 10% korting krijgen voor het toepassen van energiebesparende maatregelen waarvoor ook nog eens twee subsidieregelingen beschikbaar zijn.

 • Meerderheid raad Achtkarspelen zegt vertrouwen in wethouders op

  (14-07-2016)

  Een meerderheid van 11 raadsleden (PvdA, CDA en CU) heeft het vertrouwen in alle drie de wethouders van Achtkarspelen opgezegd.

 • Subsidieregeling activiteiten en projecten KH2018 Achtkarspelen

  (28-04-2016)

  De gemeente Achtkarspelen heeft subsidiemogelijkheden voor activiteiten en projecten in het kader van KH2018. Tot 1 februari 2018 kunt u subsidie aanvragen.

 • Vluchtelingenopvang in Achtkarspelen

  (21-04-2016)

  De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft het college opdracht gegeven om een concreet plan te maken voor de noodopvang van 300 tot 350 vluchtelingen. Op termijn moet deze noodopvang omgevormd kunnen worden tot een AZC. Daarnaast gaat het college onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 250 tot 300 extra statushouders te huisvesten in Achtkarspelen.

 • Gemeenteraad: Plan voor noodopvang en huisvesting statushouders

  (01-04-2016)

  De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft het college opdracht gegeven om een concreet plan te maken voor de noodopvang van 300 tot 350 vluchtelingen. Op termijn moet deze noodopvang omgevormd kunnen worden tot een AZC. Daarnaast gaat het college onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 250 tot 300 extra statushouders te huisvesten in Achtkarspelen.

Archief

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?