Nieuws

Nieuws

RSS
 • Schrijft u op 10 december mee tegen onrecht?

  (06-12-2019)

  Helpt u dit jaar ook mee onrecht te bestrijden? Kom dan op maandag 10 december tussen 10.00 - 17.00 uur naar de Amnesty schrijfactie op het gemeentehuis in Buitenpost. Al in een paar minuten tijd maakt u het verschil.

 • Gemeente Achtkarspelen stopt voorlopig met dienstverlening via Whatsapp

  (02-12-2019)

  Vanaf 7 december 2019 is het helaas niet meer mogelijk om de gemeente Achtkarspelen een Whatsapp-bericht te sturen.  

  Whatsapp heeft onlangs de gebruikersvoorwaarden voor overheden aangepast en biedt daardoor geen goede en werkbare oplossing meer. Daarom heeft de gemeente Achtkarspelen besloten eerst te stoppen met het gebruik van dit kanaal, totdat er ook voor overheden een goede oplossing is gerealiseerd.

 • Burgemeester neemt bijenhotels in ontvangst

  (29-11-2019)

  Burgemeester Oebele Brouwer nam gisteren prachtige bijenhotels in ontvangst bij Houtwerkplaats de Klamp in Surhuisterveen. Een aantal medewerkers van de houtwerkplaats hebben de afgelopen maanden met veel plezier gewerkt aan deze bijzondere opdracht. 

 • Nieuwe openingstijden gemeentehuis Achtkarspelen

  (29-11-2019)

  Het gemeentehuis in Buitenpost is per 1 december op andere tijden geopend. De gemeente gaat de dienstverlening anders organiseren omdat het aantal bezoekers aan de balies sterk afneemt.

 • Wijziging inzameling GFT-afval

  (29-11-2019)

  In de afgelopen jaren werd uw GFT-bak in de maanden december, januari en februari één keer per vier weken geleegd. Vanaf
  januari 2020 vervalt dit en wordt uw GFT-bak weer om de twee weken geleegd.

 • Gemeentehuis kleurt oranje voor campagne tegen vrouwengeweld

  (25-11-2019)

  De gemeente Achtkarspelen zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit dit jaar aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom kleurt het gemeentehuis van 25 november tot 10 december oranje. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.

 • Basisonderwijs en peuteropvang werken samen aan taalontwikkeling anderstalige kinderen

  (22-11-2019)

  Pedagogisch medewerkers, leerkrachten en vrijwilligers werken hard om anderstalige kinderen zo snel en zo goed mogelijk aan opvang en aan het reguliere basisonderwijs te laten deelnemen. ‘Taal is de sleutel naar succesvolle integratie en talentontwikkeling’, aldus wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen.

 • Carbid afschieten? Meld het op tijd!

  (20-11-2019)

  Het afschieten van carbid is een echte traditie op oudejaarsdag. Het is belangrijk dat dit veilig en zonder al te veel overlast gebeurt. Wilt u carbid afschieten dan heeft u toestemming nodig van de gemeente.

 • Wethouder Jouke Spoelstra doet kick-off van ‘Kies voor Hart en Sport’ in Harkema

  (20-11-2019)

  Wethouder Jouke Spoelstra deed woensdagmorgen de kick-off van ‘Kies voor Hart en Sport’ in Harkema. Dat gebeurde tijdens de startdag van het project voor leerlingen van de groepen 5 tot en met 8. Naast bewegen was er aandacht voor gezonde voeding.

 • Wie wint de 'Kultuerpriis'en de 'Oanmoedigingspriis jong talint'?

  (19-11-2019)

  Om het culturele klimaat in Achtkarspelen te stimuleren heeft de gemeente twee cultuurprijzen ingesteld: de ‘Kultuerpriis Achtkarspelen’ en de ‘Oanmoedigingspriis jong talint Achtkarspelen’. In 2020 worden de cultuurprijzen voor de zesde keer uitgereikt.

 • Wethouder bezoekt ondernemers in Achtkarspelen

  (15-11-2019)

  Wethouder Economische Zaken, Harjan Bruining ging op de Dag van de Ondernemer op bezoek bij twee bedrijven in de gemeente Achtkarspelen. De wethouder ging naar Pilat en Pilat Producties en Loon-, Grondverzet- & Transportbedrijf Luimstra. ‘Ondernemers zorgen in de gemeente niet alleen voor werkgelegenheid, maar dragen ook bij aan het voorzieningenniveau, de sponsoring van sportieve en culturele activiteiten en de algehele leefbaarheid’, aldus de wethouder.

 • Wethouder Spoelstra wil van bouwkavels af

  (14-11-2019)

  ‘Wij hebben nog een aantal mooie bouwkavels te koop in Achtkarspelen en daar willen we vanaf’, zei wethouder Jouke Spoelstra. ‘In Boelenslaan, Buitenpost, Twijzel en Twijzelerheide zijn kavels beschikbaar.’ Volgens de wethouder zijn er voor mensen met plannen voor het bouwen van een huis nog mogelijkheden. ‘Uiteraard bepaalt het bestemmingsplan per dorp welk type woning gebouwd kan worden, maar vrijblijvend informeren kan altijd.’ Via de volgende link is per dorp aangegeven welke kavels beschikbaar zijn, inclusief de bijbehorende verkoopprijzen. De grond wordt bouwrijp en goed bereikbaar vanaf de weg opgeleverd.

 • Vergadering Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân

  (11-11-2019)

  Op 6 december 2019 is er een vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’. De vergadering start om 14:00 uur en vindt plaats op het kantoor van Caparis NV aan de Ampèrelaan 2 in Drachten. Belangstellenden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen, zij kunnen zich melden bij de receptie.

 • Start wegwerkzaamheden in Kootstertille

  (06-11-2019)

  Na de straten Frisostrjitte, Nassauwyk en de Maria Louiseloane gaat nu ook de Goudtsjeblom-, Dahlia- en Klaproasstrjitte in Kootstertille op de schop. Het riool en de straat worden aangepakt. Wethouder Max de Haan gaf woensdag het startsein voor de werkzaamheden. ‘Over het ontwerp zijn goede gesprekken geweest met buurtbewoners, de scholen en Plaatselijk Belang Kootstertille. aldus Max de Haan.

 • Kinderen brengen burgemeester gezond ontbijt in gemeentehuis

  (06-11-2019)

  Vanochtend brachten groep 7 en 8 leerlingen van 'it Skriuwboerd' uit Surhuisterveen een ontbijtje bij burgemeester Oebele Brouwer in het gemeentehuis. In de Brassery gaven ze met het Burgemeestersontbijt het goede voorbeeld in de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarbij een half miljoen kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 2.800 basisscholen.

 • Bevolkingsonderzoek in de gemeente Achtkarspelen

  (31-10-2019)

  Vanaf 1 november kunnen vrouwen uit de gemeente Achtkarspelen in de leeftijd van 50 t/m 75 jaar weer meedoen aan het tweejaarlijks bevolkingsonderzoek borstkanker.

 • Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel gaan samen voor lokaal sportakkoord

  (31-10-2019)

  De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel gaan samen aan de slag met een lokaal sportakkoord. In januari van het komend jaar start een sportformateur met de procesbegeleiding voor het opstellen van dat akkoord. Daarin maken lokale partijen, zoals de gemeente en sportaanbieders, afspraken met elkaar.‘Over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen de gemeente willen bereiken’, aldus wethouder Gelbrig Hoekstra van Tytsjerksteradiel. ‘Hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen’, vult wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen aan. ‘De regeling past prima in het ingezette beleid zoals door beide raden vastgesteld en is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord’.

 • Alleen bladafval in de korven

  (15-10-2019)

  Ook dit jaar zijn er op meerdere locaties in de gemeente bladkorven neergezet.

  U kunt de gevallen bladeren in de korven kwijt. De gemeente zorgt voor het leeghalen van de korven. Op deze manier bestrijden we samen eventuele bladoverlast. Omdat van het ingezamelde bladafval compost wordt gemaakt, is het van groot belang dat in de korven alleen bladafval terechtkomt. Overig groen hoort niet in de korven thuis. Ook als u bladafval heeft verzameld in vuilniszakken vragen wij u alleen de bladeren in de korven te gooien.

 • Achtkarspelen met vertrouwen de toekomst in

  (10-10-2019)

  Het college van Achtkarspelen presenteert donderdag 31 oktober een sluitende meerjarenbegroting aan de raad. Wethouder Harjan Bruining is blij met het resultaat. ‘Het saldo van de meerjarenbegroting is positief maar de gemeente blijft kwetsbaar voor onvoorziene kosten in het Sociaal Domein en de zuinigheid van het rijk.’

 • Aanwijzing lokale publieke media-instelling

  (08-10-2019)

  De huidige aanwijzingstermijn van vijf jaar voor de lokale omroep verloopt op 3 juli 2020.

  Partijen die in aanmerking willen komen voor een aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeente Achtkarspelen, kunnen voor 4 januari 2020 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media.

 • Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel tekenen samen voor Jongeren Op Gezond Gewicht

  (07-10-2019)

  In de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel krijgen alle jongens en meiden de komende jaren nog meer de mogelijkheid om gezond op te groeien. Wethouders Margreet Jonker (Achtkarspelen) en Andries Bouwman (Tytsjerksteradiel) plaatsten maandag 7 oktober hun handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomst JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht).

 • Ontwerp Saneringsprogramma Wegverkeerslawaai N355/N369/N355

  (10-07-2019)

  Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen maakt bekend dat gedurende zes weken het ontwerp-saneringsprogramma ‘Wegverkeerslawaai N355/N369/N355’ ter inzage ligt. Dit is inclusief de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp.

 • 24 juni informatie-avond voor startende ondernemers Gemeentehuis Buitenpost

  (17-06-2019)

  Ben jij een startende ondernemer of heb je plannen om voor jezelf te beginnen? Kom dan op maandag 24 juni a.s. naar de startersavond in Buitenpost! Laat je informeren over wat er allemaal komt kijken bij het starten van een bedrijf en krijg tips van verschillende ondernemers die onlangs hun eigen bedrijf begonnen zijn.

 • Achtkarspelen op financiële koers

  (14-06-2019)

  Het college presenteert donderdag 11 juli een kadernota met een sluitend meerjarenperspectief aan de raad. Wethouder Harjan Bruining is blij met het resultaat. ‘Als gemeente hebben we de komende jaren volop uitdagingen. We zullen hierbij goed moeten blijven sturen op onze financiële positie en alert moeten blijven op landelijke ontwikkelingen die invloed hebben op onze gemeentelijke organisatie.’ De OZB zal voor de inwoners van Achtkarspelen niet meer dan met de inflatie worden verhoogd.

 • Identiteitsbewijs (uit)lenen is strafbaar

  (22-05-2019)

  De gemeente wil jongeren die gebruik maken van een vals ID-bewijs of hun ID-bewijs uitlenen, erop wijzen dat dit grote gevolgen kan hebben.

 • 23 april inloopavond nieuw zwembad Buitenpost

  (16-04-2019)

  Belangstellenden konden dinsdagavond 23 april de plannen voor het nieuw te bouwen zwembad in Buitenpost bekijken. In de Kûpe werden verschillende schetsen getoond.

 • Gedeputeerde Kielstra op bezoek in de Noardlike Fryske Wâlden

  (06-02-2019)

  Maandag 4 februari bezocht gedeputeerde Kielstra de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Wethouder Hoekstra van Tytsjerksteradiel en wethouder Jonker van Achtkarspelen ontvingen de gedeputeerde bij de klompenmakerij/ klompenmuseum in Noardburgum. Met het bezoek willen beide gemeenten de Noardlike Fryske Wâlden onder de aandacht brengen. “In Friesland hebben we de wadden, de meren en Leeuwarden als culturele hoofdstad 2018 maar we hebben ook de Wâlden. Deze regio heeft alles: cultuur, karakter en streekproducten en dat verdient de aandacht,” aldus wethouder Hoekstra. Naast de gedeputeerde waren er ook gasten van Merk Fryslân en de Toerisme Alliantie Friesland aanwezig om mee te praten over de ontwikkeling van de Noardlike Fryske Wâlden.

Archief