Nieuws

Nieuws

RSS
 • Recreatieschap Marrekrite vernieuwt Fietsnetwerk Fryslân

  (18-10-2018)

  Recreatieschap Marrekrite vernieuwt het fietsknooppuntnetwerk in de provincie Fryslân. Het netwerk staat nu in alle regio’s ruim 12 jaar en is daarmee aan grootschalig onderhoud toe.

 • Tiko Kinderopvang en Pilat & Pilat winnaars Ondernemersprijs Achtkarspelen

  (17-10-2018)

  Tiko Kinderopvang en Pilat & Pilat uit Twijzel zijn dinsdagavond uitgeroepen tot winnaar van de Ondernemersprijs Achtkarspelen 2018. Bij het stemmen op de publieksprijs kwamen er twee winnaars uit de bus: BM-Parts en eleQtro/Ktronics. De uitreiking van de prijzen vond plaats in de productieruimte van ijsfabriek B&F Foodfactory in Surhuisterveen, winnaar van de Ondernemersprijs 2017.

 • Buitengebied Achtkarspelen krijgt glasvezel

  (16-10-2018)

  Het buitengebied van Achtkarspelen krijgt glasvezel. De deelnamegrens lag op 60 procent en leek lange tijd niet haalbaar. ‘Maar we hebben het gehaald! We zijn ontzettend blij dat onze inwoners en bedrijven in het buitengebied snel internet krijgen’, aldus wethouder Harjan Bruining. ‘Mede dankzij de inzet van vrijwilligers en verenigingen hebben we dit mooie resultaat behaald’.

 • Jeltingalaan en parkeerplaatsen De Swadde officieel in gebruik

  (15-10-2018)

  Met het verplaatsen van een hek zijn maandag 15 oktober de Jeltingalaan en de parkeerplaatsen op sportpark De Swadde in Buitenpost officieel in gebruik genomen.

 • Bladkorven en veegroute in 2018

  (15-10-2018)

  Ook dit jaar zijn er op meerdere locaties in de gemeente bladkorven neergezet.

 • Gemeenten Noordoost Fryslân treden harder op tegen drugscriminaliteit

  (11-10-2018)

  Burgemeesters in het Noordoosten van Fryslân hebben de regels voor het (soft)drugsbeleid in hun gemeenten aangescherpt. De regels gaan in per 18 oktober 2018. De burgemeester krijgt hierbij de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen en woningen, of voor het publiek toegankelijke inrichtingen, te sluiten als daar sprake is van drugshandel. “Sa kinne wy as plysje en gemeenten better optrede tsjin drugskriminaliteit yn de omjouwing”, aldus burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland c.a. 

 • Themabijeenkomst over subsidies voor de sport, 29 oktober

  (05-10-2018)

  Heeft u het gevoel dat er veel meer subsidiemogelijkheden zijn dan waar u nu al gebruik van maakt? Maar heeft u geen idee hoe u hiervan gebruik kunt maken? Op maandag 29 oktober van 19.30 tot 21.00 uur organiseren de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hier een themabijeenkomst over. Deze vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis te Buitenpost.

 • Telefoonstoring

  (18-09-2018)
  Telefoonstoring: bel je naar 14 0511? Dan kan het zijn dat de verbinding verbroken wordt.
   
 • Zaterdag 8 september Open Monumentendag Tytsjerksteradiel & Achtkarspelen: “Oer de grins”

  (05-09-2018)

  Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen organiseren dit jaar één gezamenlijke Open Monumentendag. Samen met het landelijke Projectbureau Open Monumentendag in samenwerking met de BankGiro Loterij wordt in het hele land in het tweede weekend van september de open monumentendag georganiseerd. Met hulp van alle vrijwilligers van de lokale comités en met heel veel eigenaren van monumenten wordt op deze dag ons Nederlands cultureel erfgoed voor iedereen toegankelijk gemaakt. Met landelijk meer dan een miljoen bezoekers is dit een topper onder de landelijke evenementen.

 • Identiteitsbewijs (uit)lenen is strafbaar

  (06-08-2018)

  De gemeente maakt zich zorgen over jongeren die gebruik maken van een vals ID-bewijs of hun ID-bewijs uitlenen. We willen iedereen erop wijzen dat dit grote gevolgen kan hebben.

 • Problemen online afspraken maken

  (01-08-2018)

  Een aantal weken geleden is er een update geweest van het afsprakensysteem. Het afsprakensysteem werkt daardoor niet goed in verouderde browsers.

 • Toelatingsprocedure overeenkomsten maatwerkvoorzieningen Wmo 2018 en verder

  (27-07-2018)

  Leveranciers van zorg die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst tot levering van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo kunnen gebruik maken van de “Openhouse”-toelatingsprocedure.

 • Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel breiden samenwerking verder uit

  (13-07-2018)

  Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel breiden hun samenwerking verder uit. Daarmee willen beide gemeenten een nog betere dienstverlening voor de inwoners realiseren. Voor de uitbreiding is een bestuurlijke visie opgesteld met als uitgangspunt: ‘Samen tenzij’. Dit betekent dat de gemeenten op zoveel mogelijk gebieden willen samenwerken, tenzij dit onmogelijk is.

 • Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bieden extra ondersteuning aan werkzoekenden

  (23-04-2018)

  De gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zijn gestart met het bieden van extra ondersteuning aan inwoners die werk zoeken en een uitkering ontvangen anders dan een bijstandsuitkering. Het gaat om vrijwillige en vrijblijvende ondersteuning gericht op het vinden van een baan. Er zijn momenteel kansen op de arbeidsmarkt, deze blijven onbenut omdat werkzoekenden meestal alleen binnen hun eigen werkgebied zoeken. Door extra ondersteuning richting het vinden van werk kunnen de mogelijkheden die het UWV biedt gecombineerd worden met de mogelijkheden die de gemeenten hebben.

 • Alle kinderen van Achtkarspelen doen mee door het Kindpakket

  (23-02-2018)

  De gemeente Achtkarspelen, Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds tekenden donderdag 22 februari jl. een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor het Kindpakket. ‘Ieder kind heeft recht op gelijke kansen voor de toekomst. Teveel kinderen komen door een moeilijke financiële situatie van de ouders maar nauwelijks in aanraking met cultuur, laat staan dat ze het kunnen beoefenen. Ook sport is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Daarom willen we de financiële drempels wegnemen en kinderen kansen bieden’, aldus wethouder Sjon Stellinga.

 • Weinig te besteden? Vraag het kindpakket aan!

  (06-06-2017)

  Het kan voorkomen dat je als ouder(s) te weinig geld hebt om je kind (of kinderen) mee te laten doen aan bijvoorbeeld schoolreisje, sport, muziekles of om een verjaardag te vieren.

Archief

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?