Nieuws

Nieuws

RSS
 • Achtkarspelen gaat voor betere kwaliteit sportvelden

  (24-03-2017)

  Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen willen sportverenigingen de keuze bieden om hun eigen velden te maaien. De verenigingen kunnen dan zelf bepalen op welk moment zij het gras maaien en zo rekening houden met bijvoorbeeld weersomstandigheden. Dat is beter voor de kwaliteit van de grasmat. De gemeenteraad bespreekt op 6 april het voorstel van b&w.

 • Voorlopige uitslagen Tweede Kamerverkiezingen in Achtkarspelen

  (16-03-2017)

  In Achtkarspelen hebben 17.088 personen hun stem uitgebracht tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Dit is een opkomstpercentage van 79,7%. In 2012 was de opkomst 72,92%. CDA is de grootste partij in Achtkarspelen, gevolgd door de PVV en VVD.

 • Vier vervoerders in nieuw vervoersysteem Noordoost

  (16-03-2017)

  De gemeenten in Noordoost Fryslân zijn van plan om de aanbesteding voor het grootste deel van het vervoer voorlopig te gunnen aan vier vervoerders. Dit zijn Taxi- en touringcarcentrale Noord Oost Friesland B.V., Vervoersmanagement Noord Nederland B.V., Taxi- en Bergingsbedrijf Dorenbos B.V. en Taxicentrale Witteveen B.V. Zij leveren vanaf 1 augustus 2017 de voertuigen en chauffeurs voor het Wmo- en leerlingenvervoer die onder regie van de mobiliteitscentrale door heel Noordoost Fryslân rijden. Als er geen bezwaren zijn, wordt de voorlopige gunning op 4 april 2017 definitief.

 • Ontwerp-omgevingsvergunning Hoendiep NZ 7 in Stroobos

  (15-03-2017)

  Burgemeester en wethouders maken, op grond van het gestelde in afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij voornemens zijn de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

 • Schrijf je in voor de gratis cursus Politiek Actief

  (15-03-2017)

  Wil je iets bereiken met je mening in Achtkarspelen?

  Vind je het strooibeleid zoals de gemeente dat de afgelopen maanden heeft uitgevoerd niet goed en heb je daar andere ideeën over? Wil je dat de gemeente meer doet aan overlast van groepen jongeren…. of ben je nog jong en vind je dat er voor de jongeren te weinig te doen is de gemeente? Meld je dan aan voor de gratis cursus Politiek Actief!

 • Eerste kievitsei Achtkarspelen gevonden

  (14-03-2017)

  Lieuwe van der Wijk (18-09-1960) uit Buitenpost heeft maandag 13 maart het eerste kievitsei van Achtkarspelen gevonden. Hij deed de vondst om 13.50 uur aan het Oost in Buitenpost. De Bond van Friese Vogelwachten heeft het ei goedgekeurd.

 • Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) It West 4 in Augustinusga

  (13-03-2017)

  Burgemeester en wethouders maken, op grond van het gestelde in afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij voornemens zijn de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

 • Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Reitsmastrjitte 56C in Harkema

  (13-03-2017)

  Burgemeester en wethouders maken, op grond van het gestelde in afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij voornemens zijn de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

 • Lang gekoesterde wens sportclubs Twijzel in vervulling

  (07-03-2017)

  Korfbal- en voetbalvereniging krijgen kunstgras.

 • Wethouder onthult buurtpreventie-bord in Buitenpost

  (02-03-2017)

  ‘Jullie geven hier prima vorm aan hoe wij de mienskip graag zien’, zei wethouder Jouke Spoelstra van de gemeente Achtkarspelen tijdens de onthulling van een WhatsApp-buurtpreventie-bord in Buitenpost. Daarmee doelde hij op de initiatieven die de bewoners van de buurt samen oppakken. Naast het opzetten van buurtpreventie, zijn de inwoners van De Spil en De Achtkant ook zelf actief bezig met het groenonderhoud in de buurt.

 • Sportkampioenen Achtkarspelen gehuldigd

  (02-03-2017)

  De sportkampioenen uit Achtkarspelen zijn donderdag 2 maart gehuldigd. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadzaal.

 • Heb jij een mening over zaken die in de gemeente spelen?

  (27-02-2017)

  Achtkarspelen organiseert de cursus Politiek Actief 

  Heb jij een mening over zaken die spelen in de gemeente? Bijvoorbeeld over het het strooibeleid of hoe de gemeente onkruid bestrijdt?  En deel jij je mening vaak op Facebook, twitter of gewoon face to face met mensen? Dan is de cursus die wij organiseren iets voor jou!

 • Ontwerp Saneringsprogramma Wegverkeerslawaai N355/N369 Jistrum/Twijzel/Buitenpost/Kootstertille

  (16-02-2017)

  Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen maakt op grond van artikel 87j, tweede lid, en artikel 89 van de Wet geluidhinder in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat gedurende zes weken het ontwerp-saneringsprogramma ‘Wegverkeerslawaai N355/N369 Jistrum/Twijzel/Buitenpost/Kootstertille’ met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ter inzage ligt.

 • Amateurkunst- en leefbaarheidssubsidie 2017

  (18-01-2017)

  Muziek-, toneel- en zangverenigingen in Achtkarspelen kunnen in 2017 een subsidieaanvraag indienen. Deze aanvraag moet uiterlijk 1 april 2017 bij ons binnen zijn. Op grond van de Subsidieregeling Samenleving beoordelen wij vervolgens of u voldoet aan een aantal eisen.

 • Kulturele Haadstêd 2018: 50 shades of green

  (04-01-2017)

  50 shades of green (50SOG) is een sociaal artistiek project rond papier scheppen van gras, met als thema’s transities, verbinding en waarde.

 • Groen licht voor spelen op kunstgras met rubbergranulaat

  (19-12-2016)

  Naar aanleiding van het uitgebreide onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar het sporten op kunstgras met rubbergranulaat en de eventuele gezondheidsrisico’s daarvan, concludeert het RIVM dat de resultaten geen aanleiding geven om gezondheidsschade te verwachten.

 • Openingstijden en inzameling huisvuil rond de feestdagen

  (14-12-2016)

  Woensdag 21 december is het gemeentehuis/politiepost gesloten voor het publiek vanaf 14.00 uur. We zijn wel telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur. Maandag 26 december (2e kerstdag) is het gemeentehuis/politiepost gesloten.

 • Kulturele Haadstêd 2018: Portraits & Paradise

  (07-12-2016)

  Portraits refereert naar de vele portretten van de hand van Willem Bartel van der Kooi. Schilder Willem Bartel van der Kooi werd geboren op 13 mei 1768 in Augustinusga. Paradise vestigt aandacht op de prachtige natuurlijke omgeving van Augustinusga en Achtkarspelen in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden waar het geheel zich zal afspelen.

 • Prestatieafspraken tussen gemeente Achtkarspelen, WoonFriesland en De Bewonersraad

  (01-12-2016)

  De gemeente Achtkarspelen, WoonFriesland en De Bewonersraad hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2017. De prestatieafspraken dragen bij aan de doelstellingen in de woonvisie van Achtkarspelen ‘Wonen voor jong en oud’. Het is de eerste keer dat door de drie partijen prestatieafspraken zijn gemaakt in het kader van de nieuwe woningwet, die het maken van afspraken verplicht stelt.

 • Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen werkt voor iedereen

  (01-12-2016)

  Het college van b&w van Achtkarspelen heeft besloten om de stichting Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA) op te richten. De MOA wordt een laagdrempelige ontmoetingsplek waar werkzoekenden van elkaars kwaliteiten en netwerken gebruik kunnen maken.

 • Energie besparen tijdens de Warm Wonen Weken

  (02-11-2016)

  Tijdens de ‘Warm Wonen Weken’ van het Duurzaam Bouwloket kunnen woningeigenaren 10% korting krijgen voor het toepassen van energiebesparende maatregelen waarvoor ook nog eens twee subsidieregelingen beschikbaar zijn.

 • Glasvezel in Achtkarspelen

  (18-07-2016)

  Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft op 12 juli besloten om, gezamenlijk met de gemeenten in Fryslân, een minderheidsbelang met aandeden te nemen in KabelNoord.

 • Meerderheid raad Achtkarspelen zegt vertrouwen in wethouders op

  (14-07-2016)

  Een meerderheid van 11 raadsleden (PvdA, CDA en CU) heeft het vertrouwen in alle drie de wethouders van Achtkarspelen opgezegd.

 • Solarfields heeft beste plan voor Sinnegreide Achtkarspelen

  (19-05-2016)

  Het plan van ontwikkelaar Solarfields, voor de realisatie en exploitatie van een Sinnegreide (zonneweide) bij Buitenpost, is als beste beoordeeld. Met de partij uit Groningen gaat Achtkarspelen verder in gesprek over het aangaan van een overeenkomst, de nadere uitwerking en communicatie.

 • Gemeente Achtkarspelen lanceert energiesubsidie check 

  (29-04-2016)

  Bent u bezig met het verduurzamen van uw woning en gaat u energiebesparende maatregelen toepassen?

 • Subsidieregeling activiteiten en projecten KH2018 Achtkarspelen

  (28-04-2016)

  De gemeente Achtkarspelen heeft subsidiemogelijkheden voor activiteiten en projecten in het kader van KH2018. Tot en met 2018 is € 55.000 beschikbaar voor activiteiten en projecten, waarvan € 15.000 in 2016, € 30.000 in 2017 en € 10.000 in 2018.

 • Vluchtelingenopvang in Achtkarspelen

  (21-04-2016)

  De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft het college opdracht gegeven om een concreet plan te maken voor de noodopvang van 300 tot 350 vluchtelingen. Op termijn moet deze noodopvang omgevormd kunnen worden tot een AZC. Daarnaast gaat het college onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 250 tot 300 extra statushouders te huisvesten in Achtkarspelen.

 • Gemeenteraad: Plan voor noodopvang en huisvesting statushouders

  (01-04-2016)

  De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft het college opdracht gegeven om een concreet plan te maken voor de noodopvang van 300 tot 350 vluchtelingen. Op termijn moet deze noodopvang omgevormd kunnen worden tot een AZC. Daarnaast gaat het college onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 250 tot 300 extra statushouders te huisvesten in Achtkarspelen.

 • 24 Friese gemeenten helpen inwoners op weg met energiebesparing 

  (21-01-2016)

  Op maandag 18 januari 2016 werd het Duurzaam Bouwloket officieel gelanceerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis van Achtkarspelen.

Archief

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 53 55 87 57. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?