Nieuws

Nieuws

RSS
 • Vanaf 1 maart betalen op milieustraat voor bouw-, sloop- en puinafval

  (21-01-2021)

  Inwoners van Achtkarspelen gaan betalen voor het brengen van bepaalde afvalstromen naar de milieustraat.

 • Jelly Frankes uit Harkema wint Publieksprijs bij verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar 2021

  (21-01-2021)

  Jelly Frankes (25) uit Harkema is de winnaar geworden van de Publieksprijs bij de landelijke verkiezing ‘Jonge Ambtenaar van het Jaar 2021’. De Harkemase kreeg maar liefst 42% van de stemmen. Dat werd vandaag bekendgemaakt tijdens een live-uitzending van de jaarlijkse verkiezing, georganiseerd door Stichting FUTUR. De jonge ambtenaar Kaj van Brummelen uit Amsterdam ging er vandoor met de Juryprijs. Ondanks dat ze de Juryprijs niet won, overheerst er bij Jelly vooral een trots gevoel: ‘Ik ben enorm blij met deze prijs en de waardering van iedereen. Ik had nooit verwacht dat er zoveel mensen op mij zouden stemmen!’

 • Persconferentie corona woensdag 20 januari - Lockdown verder aangescherpt vanwege zorgen om nieuwe virusvarianten

  (20-01-2021)

  Het kabinet maakt zich grote zorgen om Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn extra maatregelen nodig om die nieuwe varianten van het virus onder controle te krijgen. Daarom is het voornemen van het kabinet om binnen enkele dagen na instemming van de Tweede Kamer een avondklok in te voeren. Bovendien scherpt het kabinet het advies voor bezoek aan: ontvang maximaal één persoon van 13 jaar of ouder per dag en ga maximaal één keer per dag ergens op bezoek. Ook worden extra beperkingen ingevoerd om het aantal internationale reisbewegingen tegen te gaan.

 • Reserve stembureauleden Twee Kamerverkiezing gezocht

  (19-01-2021)

  Op 15, 16 en 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Voor deze verkiezing zijn in verband met corona extra stembureauleden, reserveleden en tellers nodig. Al heel veel inwoners hebben zich aangemeld om te helpen. Ontzettend bedankt daarvoor! In eerste instantie hadden we voldoende aanmeldingen maar door aanvullende maatregelen van het Ministerie van BZK hebben we nog meer hulp nodig! Kunnen we op u rekenen?

 • Grootschalig onderzoek levert beperkt aantal nieuwe coronabesmettingen op

  (18-01-2021)

  Het grootschalig onderzoek onder bewoners en personeel van ’t Suyderhuys in Surhuisterveen en daaraan gelinkte instellingen heeft dit weekend een beperkt aantal nieuwe coronabesmettingen opgeleverd. Van de ruim 400 personen bleken er 16 positief. Tot het extra onderzoek was besloten nadat bij enkele positief geteste bewoners van ’t Suyderhuys de besmettelijke Britse variant was aangetroffen.

 • Ministeries kiezen voorkeursalternatief voor kabeltracé Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden (TNW)

  (15-01-2021)

  Het beoogde kabeltracé voor de aansluiting van een toekomstig windpark is bekend. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gekozen voor het tracé Eemshaven-West.

 • Britse mutatie coronavirus vastgesteld in ’t Suyderhuys in Surhuisterveen

  (14-01-2021)

  Bij de corona-uitbraak in woonzorgcentrum ’t Suyderhuys van KwadrantGroep in Surhuisterveen is de Britse mutatie van het coronavirus opgedoken. Omdat dit virus veel besmettelijker is, worden extra maatregelen getroffen.

 • Kindpakket wordt sam& voor alle kinderen

  (12-01-2021)

  In Friesland zijn er meer dan 13.000 kinderen die niet met alle andere kinderen kunnen meedoen. Niet meedoen met sporten. Niet meedoen met muziek maken, toneel spelen, dansen. Niet meedoen op school: schoolreis, schooltas, schoolspullen. Reden? Thuis is er te weinig geld.

 • Regio Noordoost-Friesland mist regie gemeenten in provinciale visie op woningmarkt

  (16-12-2020)

  Gemeenten in Noordoost-Friesland herkennen onvoldoende de bestuurlijke ambitie op de woningmarkt in de concept beleidsbrief wonen van de provincie Fryslân. In de beleidsbrief wordt gestuurd op de meest negatieve provinciale prognoses en een strakke regie door de provincie. Volgens de vier colleges wijkt deze visie sterk af van de lijn zoals die eerder in de woningbouwafspraken met de provincie is vastgelegd. Op basis van die afspraken, waarbij op gezamenlijk vertrouwen en samenwerking wordt gestuurd, is de regie en de verantwoordelijkheid bij de gemeenten neergelegd. De gemeenten verwachten dan ook dat de met de regio gemaakte afspraken ongewijzigd blijven.

 • Stel een niet urgent bezoek aan het gemeentehuis uit

  (16-12-2020)

  De gemeente Achtkarspelen roept haar inwoners op om publiekscontacten zo veel mogelijk te mijden. Dit geldt ook voor een bezoek aan het gemeentehuis. Daarom vragen wij je om een niet urgent bezoek aan het gemeentehuis uit te stellen tot na 19 januari

 • Hoe ervaart u de herinrichting van de Oude Dijk?

  (14-12-2020)

  Om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren op de Oude Dijk, de weg tussen Buitenpost en Kootstertille, is deze heringericht. De weg is ingericht als 60 kilometer weg en verkeersremmende maatregelen moeten ervoor zorgen dat de snelheid afneemt, minder verkeer gebruik maakt van de weg en het veiliger wordt voor fietsers.

 • Inzameling huisvuil en openingstijden milieuterrein Lutkepost rond de feestdagen

  (14-12-2020)


  Tijdens de feestdagen gelden er aangepaste openingstijden voor milieuterrein Lutkepost. Daarnaast wordt het huisvuil dat op de kerstdagen en nieuwjaarsdag wordt ingezameld verplaatst naar een andere dag.

 • De Bewonersraad, WoonFriesland en gemeenten ondertekenen prestatieafspraken 2021

  (07-12-2020)

  De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland en De Bewonersraad Friesland hebben de prestatieafspraken voor 2021 ondertekend. Deze prestatieafspraken geven aan welke bijdrage de verschillende partijen het komende jaar leveren aan het woonbeleid van de gemeenten. Dit is vastgelegd in de woonvisie ‘Gemeente Achtkarspelen Wonen voor jong en oud’ en de ‘Woonvisie Tytsjerksteradiel 2019-2024’. Het betreft een actualisering van de afspraken die vorig jaar gemaakt zijn.

 • Nieuwbouw aan de Baansein in Surhuisterveen

  (03-12-2020)

  De gemeente Achtkarspelen verkoopt een tweede kavel aan de Baansein in Surhuisterveen. Het terrein maakt deel uit van het gemeentelijke grondexploitatiecomplex Nije Jirden.

 • Waardebonnen voor huiseigenaren die energie willen besparen

  (01-12-2020)

  Huiseigenaren in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel kunnen tot en met 1 maart 2021 waardebonnen krijgen als zij maatregelen nemen om hun energieverbruik te verlagen. De waardebonnen kunnen worden besteed aan het energiezuinig in laten regelen van verwarmingssystemen en radiatoren.

 • Mondkapje verplicht vanaf 1 december

  (30-11-2020)

  Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

 • Achtkarspelen zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen

  (26-11-2020)

  Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World campagne, waar meer dan honderd landen aan meedoen, trapt af op deze dag en eindigt op 10 december. Ook Achtkarspelen ondersteunt deze actie weer. Het gemeentehuis kleurt daarom van 25 november tot 10 december oranje. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.

 • Gemeente investeert in nieuwe school en peuterspeelzaal in Twijzelerheide

  (26-11-2020)

  De gemeente Achtkarspelen wil investeren in een nieuw te bouwen school in Twijzelerheide waarin ook de peuterspeelzaal gehuisvest wordt. Ook gaat de gemeente in gesprek met het dorpshuis en Voetbalvereniging Twijzelerheide (VVT) over hun toekomstplannen.

 • Achtkarspelen start terugkoopprocedure grond biovergister Kootstertille

  (11-11-2020)

  De gemeente Achtkarspelen wil de grond aan de Westkern 6 in Kootstertille, waar een biovergister gebouwd zou worden, terugkopen. Het college heeft dit besloten omdat door Groengas Westkern Beheer B.V. niet voldaan is aan de voorwaarden die zijn gesteld in een vaststellingsovereenkomst tussen de gemeente en Groengas. ‘De bouw is te laat van start gegaan en ook was de financiering niet op tijd rond,’ zegt wethouder Jouke Spoelstra. ‘Daarom zetten we het terugkoopproces van de grond in gang.’

 • Jelly Frankes in finale van verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar 2021

  (09-11-2020)

  Jelly Frankes (25) uit Harkema werkt voor de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en zit bij de laatste drie kanshebbers voor de titel ‘Jonge Ambtenaar van het Jaar’. Donderdag 5 november maakte de vakjury dit bekend.

 • Marcel de Jong nieuwe gemeentesecretaris/directeur gemeente Achtkarspelen

  (27-10-2020)

  Gemeente Achtkarspelen heeft een nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur. De heer Marcel de Jong uit Heerenveen start per 1 januari 2021. Samen met de gemeentesecretaris/algemeen directeur van gemeente Tytsjerksteradiel, Maaike van Gils, zal hij de ook de directie vormen van de werkmaatschappij van beide gemeenten.

 • Waterdichtheid nieuwe zwembad De Kûpe in Buitenpost wordt getest

  (20-10-2020)

  Maandag 19 oktober is er gestart met het vullen van de zwembadbak van het nieuwe energieneutrale zwembad in Buitenpost. Ondanks alle coronamaatregelen houdt aannemingsmaatschappij Friso, onderdeel van Friso Bouwgroep uit Sneek, goed de snelheid erin en ligt de bouw op schema. Inmiddels zijn de betonwanden van de zwembadbak gereed en wordt de waterdichtheid van het zwembad getest. Een spannend moment in het bouwproces. Ondergronds is de basis dan gelegd en gaat de bouw bovengronds verder. De contouren van het nieuwe zwembad worden steeds meer zichtbaar!

 • Persconferentie corona dinsdag 13 oktober - Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

  (14-10-2020)

  Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt.

 • Wethouder Spoelstra zet sportkampioenen Achtkarspelen alsnog in het zonnetje

  (06-10-2020)

  Maandag 5 oktober bracht wethouder Jouke Spoelstra een presentje en bloemen langs bij twee teams van gymnastiekvereniging ‘Set ‘m op!’ uit Augustinusga. In 2019 werd het ene team Nederlands kampioen op het onderdeel Airtrack en Trampoline. Het andere team pakte de Nederlandse titel in de Acro-duo B-lijn. Het liefst had de wethouder alle sportkampioenen uit Achtkarspelen persoonlijk willen feliciteren met hun bijzondere sportprestaties. De afgelopen jaren deed hij dit steevast tijdens een gezamenlijke huldiging in het gemeentehuis. Maar dat is dit jaar helaas niet mogelijk door de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

 • Vijf jaar KEaRN Buurtbemiddeling wordt bekrachtigd met ondertekening convenant

  (05-10-2020)

  Op maandag 5 oktober jl. ondertekenden de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, woningcorporaties WoonFriesland en SWA (Stichting Woningbouw Achtkarspelen) en welzijnsorganisatie KEaRN een convenant Buurtbemiddeling. Norma Klarenbeek, coördinator van KEaRN Buurtbemiddeling, noemde het een belangrijk moment: “Het is een mooie basis om de samenwerking nog beter op elkaar af te stemmen!”

 • Komt u naar het gemeentehuis? Draag een mondkapje!

  (01-10-2020)

  Sinds woensdag 30 september 2020 geldt er een dringend advies om mondkapjes te dragen in publieke ruimten. Dat geldt dus ook voor de publiekshal in het gemeentehuis. Brengt u een bezoek aan het gemeentehuis? Dan verzoeken wij u dringend om een mondkapje te dragen. Uiteraard zullen onze medewerkers dat ook doen.

 • Nieuwe bestemming voor oud ‘Spavo’ bankgebouw Surhuisterveen

  (17-09-2020)

  In het oude Spaar- en Voorschotbank gebouw aan het Torenplein in Surhuisterveen worden elf zorggeschikte appartementen gerealiseerd, waaronder 1 exclusief penthouse. Ondernemer Auke Weening kocht het gebouw in 2018 nadat het jarenlang leeg had gestaan. Wethouder Spoelstra is blij met het initiatief: “Met deze appartementen hopen we de doorstroming in Surhuisterveen en omgeving te versnellen waardoor andere woningen weer beschikbaar komen voor starters en doorstromers. Het is daarnaast een mooi voorbeeld van herinvulling van bestaande bouw. Het zorgt voor levendigheid rondom het plein en dat is positief voor het centrum van Surhuisterveen.”

 • Wethouder Bruining ontvangt eerste exemplaar bidbook Surhuisterveen

  (16-09-2020)

  Meer dan 100 winkels, 27 autobedrijven, 915 parkeerplaatsen en 15 horecagelegenheden en dat allemaal in Surhuisterveen. Dit en meer wetenswaardigheden staan in het bidbook  Surhuisterveen. Vandaag overhandigde ondernemersvereniging H&I het eerste exemplaar aan wethouder Economische Zaken, Harjan Bruining .

 • Veilige en duurzame LED-verlichting voor fietspaden in Achtkarspelen

  (09-09-2020)

  Diverse fietspaden in de gemeente Achtkarspelen worden voorzien van LED-verlichting op zonne-energie. In het midden van het wegdek komen waterdichte grondspots met een ingebouwde zonnecel, accu en LED-lampen. De spots activeren automatisch als het schemerig wordt en branden de hele nacht. Bij daglicht schakelen de spots automatisch weer uit.

 • Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zetten duurzame koers uit

  (08-09-2020)

  Het Rijk verwacht van iedere gemeente per 2021 een warmtevisie waarin staat wanneer en hoe buurten en dorpen de komende jaren geleidelijk van het aardgas af gaan. Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn de eerste Friese gemeenten die een concept warmtevisie gereed hebben. Ook is een duurzaamheidsagenda opgesteld waarin de koers is uitgezet om gemeentelijke ambities en landelijke opgaven te realiseren.

 • Commissaris van de Koning Arno Brok op bezoek in Achtkarspelen

  (02-09-2020)

  Eens per 4 jaar brengt de commissaris aan elke gemeente een officieel ambtsbezoek waarbij hij in gesprek gaat met het college en een bezoek brengt aan verschillende bedrijfslocaties. Vandaag was de beurt aan onze gemeente. De commissaris werd vanmorgen welkom geheten door burgemeester Oebele Brouwer waarna hij met het college in gesprek ging over diverse onderwerpen zoals: Openbare Orde en Veiligheid, duurzaamheidsambities, werkgelegenheid en gemeentefinanciën.

 • Een toekomstbestendig centrum voor Buitenpost

  (27-08-2020)

  In het centrum van Buitenpost is al enige tijd sprake van een krimpend winkelaanbod. Eigenaren van leegstaande winkelpanden stelden de vraag aan de gemeente of zij de bestemming van hun pand mogen wijzigen naar andere functies, bijvoorbeeld naar een woonfunctie. “We begrijpen en horen de vragen van de ondernemers. Wat we gezamenlijk willen is een bereikbaar, aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum in Buitenpost”, aldus wethouder Harjan Bruining. Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden, heeft de gemeente adviesbureau DTNP gevraagd een centrumvisie op te stellen. In deze centrumvisie is de afgelopen maanden bepaald wat de beste afbakening van het centrumgebied is en waar welke functies wenselijk zijn.

 • Tijdelijk extra subsidie voor isoleren huis

  (12-08-2020)

  Inwoners van Fryslân krijgen tijdelijk extra subsidie als zij hun huis laten isoleren. Bijvoorbeeld met hoogrendementsglas, spouwmuurisolatie of vloerisolatie. De provincie wil haar inwoners aanmoedigen om nú aan de slag te gaan en geeft hiervoor tijdelijk een extra tegemoetkoming. Deze geldt tot en met 31 december 2022 en zo lang er budget is.

 • Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE sector

  (13-07-2020)

  Ben jij ondernemer in de Friese toeristische sector en horeca en maak jij je klaar voor het anderhalvemeter toerisme? Investeer jij in de noodzakelijke aanpassingen om je bedrijf volgens de RIVM-richtlijnen in te richten? Voor de investering in materiaal en de inhuur van derden kun je 50% subsidie aanvragen.

 • Voucherregeling energiecoöperaties Fryslân

  (09-07-2020)

  In de aankomende jaren moeten miljoenen Nederlandse huishoudens en bedrijven aardgasvrij worden. Tytsjerksteradiel wil in 2040 energieneutraal zijn. En Achtkarspelen uiterlijk in 2050. Een enorme opgave! Dit kunnen we als gemeenten niet alleen. In de gemeenten zijn veel energiecoöperaties en -initiatieven actief die samen met inwoners werken aan onze duurzaamheidsambitie.

 • Oproep: burgemeester zoekt vakantiebaan!

  (07-07-2020)

  “Kunt u in de zomervakantie wel een extra paar handen gebruiken? En lijkt het u leuk om mij uw bedrijf in Achtkarspelen te laten zien? Meld u dan aan, ik kom graag een dag(deel) de handen uit de mouwen steken!”

 • Uitreiking lintjes in Achtkarspelen

  (03-07-2020)

  Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen reikte op vrijdag 3 juli Koninklijke Onderscheidingen (lintjes) uit aan zes inwoners van de gemeente. Vanwege de coronamaatregelen was er een aangepast programma. Er waren drie uitreikingsmomenten waarin er twee personen een lintje kregen. Bij elke bijeenkomst was een beperkt aantal genodigden aanwezig.

 • Fotowedstrijd 'Simmer yn Achtkarspelen'

  (02-07-2020)

  Het is zomer! Misschien wordt het een andere zomer dan dat je je in eerste instantie had voorgesteld en ga je niet ver op vakantie en breng je meer tijd door in je eigen omgeving. Wij zijn benieuwd hoe jij jouw zomer beleeft. Laat ons zien wat voor jou ‘Simmer yn Achtkarspelen’ is en doe mee aan onze fotowedstrijd op de Facebookpagina van gemeente Achtkarspelen. Wij zijn erg benieuwd naar je creativiteit!

 • Nieuwe versoepelingen sport

  (01-07-2020)

  Vanaf 1 juli mogen er weer sportwedstrijden worden gespeeld. Publiek mag aanwezig zijn en de sportkantines mogen weer open. Lees hieronder de brief aan de sportaanbieders.

 • Bedrijfsbezoek Dalstra reizen

  (29-06-2020)

  Wie kent ze niet, de busreizen van Dalstra Reizen. Van een tripje naar de Donau tot de wintersportvakantie, alles wordt geregeld vanuit Surhuisterveen. Nu staan de 25 bussen al sinds maart in de garage in verband met de coronamaatregelen die in Europa genomen zijn. Een enkele bus rijdt nog, maar met beperkingen.

 • Wie verdient er volgens u een lintje?

  (25-06-2020)

  Doe uw voordracht voor de lintjesregen 2021! Kent u iemand die in aanmerking komt voor een Koninklijke Onderscheiding? Vraag dan op tijd een lintje aan!

 • Woonvisie Achtkarspelen ter inzage

  (18-06-2020)

  Onze inwoners zijn trots op hun woonomgeving en zijn betrokken bij het reilen en zeilen in hun woonplaats en gemeente. Dat blijkt niet alleen uit het bloeiende verenigingsleven, maar ook uit de betrokkenheid bij het woonbeleid. Samen met alle betrokken partijen en inwoners is een concept woonvisie Achtkarspelen opgesteld.

 • 23 juni vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD

  (17-06-2020)

  Op dinsdag 23 juni 2020 is er een vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD (de samenwerkingsorganisatie van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel). De vergadering is openbaar en begint om 12.30 uur.

 • Avond4daagse dit jaar in aangepaste vorm

  (16-06-2020)

  Ondanks de coronacrisis kan de Avond4daagse ook dit jaar, in aangepaste vorm, doorgaan. De verschillende organiserende instanties hebben de handen ineen geslagen en komen nu met een alternatief onder de naam 'Avond4daagse - Home Edition'. Deze alternatieve 4daagse vindt plaats van 15 juni tot en met 31 augustus.

 • Aanvragen rijbewijs & afspraak maken in het gemeentehuis

  (16-06-2020)

  Door de coronamaatregelen is het niet altijd gemakkelijk om uw rijbewijs op tijd te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Als uw rijbewijs is verlopen/verloopt in de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 augustus 2020, mag u 7 maanden doorrijden binnen Europa met dit verlopen rijbewijs. De 7 maanden gaan in vanaf de datum dat uw rijbewijs verloopt. U blijft in die periode verzekerd en krijgt hiervoor geen boete als je staande wordt gehouden. Kijk voor de voorwaarden op www.rdw.nl.

 • Versoepeling 1,5 meter maatregel begeleid sporten voor jongeren van 13 t/m 18 jaar

  (11-06-2020)

  Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar is de maatregel voor het houden van 1,5 meter afstand versoepeld. Zij mogen nu, net zoals kinderen onder de 12 jaar, buiten sporten zonder 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de (sport)activiteit georganiseerd en begeleid is door professionals of een sportvereniging. Lees meer informatie over de regels rondom het sporten in de noodverordening van de Veiligheidsregio.

 • Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen vanaf 15 juni weer te gebruiken

  (10-06-2020)

  Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en jachthavens zijn vanaf 15 juni weer open. Ook de toiletten voor dagrecreatie bij parken, stranden, pretparken, dierentuinen kunnen vanaf die dag weer gebruikt worden.

 • Eemshaven in beeld voor aansluiting windpark Noordzee

  (09-06-2020)

  De locatie Eemshaven in Groningen heeft de voorkeur als aansluitpunt voor het toekomstige windpark op de Noordzee. Dit gezamenlijke, voorlopige advies geven de dertien betrokken Groningse en Friese overheidspartijen aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Compensatie voor de negatieve effecten van de aansluiting is voor de regiopartijen een randvoorwaarde. Begin oktober volgt het definitieve regioadvies en in het najaar neemt het ministerie een besluit over het aansluitpunt en de kabelroute.

 • Vrijdag 12 juni vergadering algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’

  (08-06-2020)

  Op vrijdag 12 juni vergadert van het algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’. Deze vergadering is openbaar en vindt digitaal plaats via Microsoft Teams.

 • IJstijd in Achtkarspelen

  (08-06-2020)

  Wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen gaf vandaag het startsein voor een ludieke actie. Om alle kinderen, ouders en medewerkers uit het onderwijs en de kinderopvang te bedanken, worden er door de hele gemeente ijsjes uitgedeeld.

 • Glasvezel werkzaamheden KPN NetwerkNL in Buitenpost

  (05-06-2020)

  De komende tijd voert KPN NetwerkNL in heel Buitenpost werkzaamheden uit om glasvezel aan te leggen. Het doel is om meer dan 2500 woningen te voorzien van een glasvezel aansluiting.

 • Naar een café of restaurant vanaf 1 juni?

  (29-05-2020)

  Vanaf 1 juni 12.00 uur mogen restaurants en cafés weer open en kunnen terrassen bij horeca weer gasten ontvangen. Een moment waar veel ondernemers en bezoekers naar uit kijken! Brengt u binnenkort een bezoek aan een restaurant of café, hou dan rekening met onderstaande informatie.

 • Openstelling sanitair

  (20-05-2020)

  Gemeenschappelijke was-, wc en douchevoorzieningen op campings, vakantieparken, parken, natuurgebieden en stranden zijn in Nederland gesloten tot 1 juli 2020.

 • Eerste schop in de grond voor bouw nieuw zwembad Buitenpost

  (18-05-2020)

  Vandaag zetten wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen en Jan Post van Friso Bouwgroep BV, symbolisch een eerste schop in de grond aan de Kuipersweg in Buitenpost. Na jaren van plannen maken is de bouw van het nieuwe zwembad hiermee officieel gestart. ‘Een moment waar we allemaal lang naar hebben uitgekeken’, aldus wethouder Jouke Spoelstra. ‘Ik ben erg blij dat we, ondanks de huidige omstandigheden, zijn gestart met de bouw.’

 • Noordoost-Fryslân start experiment voor balans op woningmarkt

  (15-05-2020)

  De provincie en de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben afspraken met elkaar gemaakt over de woningbouw in de regio Noordoost-Fryslân voor de komende 10 jaar.

 • Vragen aan de burgemeesters over corona? Stel ze in Op’e Hichte

  (14-05-2020)

  Waarom gaat de markt gewoon door? Mogen onze kinderen wel in de straat spelen? Wat doet de gemeente om de ondernemers te helpen? We zitten allemaal vol vragen over de consequenties van de maatregelen die ook gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel treffen om de coronacrisis te bestrijden. Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen en burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel vertellen wat de stand van zaken is binnen hun gemeente en wat de gemeente allemaal doet.

 • Brief richting sportaanbieders

  (11-05-2020)

  In de brief van 29 april hebben wij u geïnformeerd over het starten van de georganiseerde buitensport. Vanaf vandaag, 11 mei, mogen volwassenen vanaf 19 jaar ook samen buiten trainen. Ook sportaanbieders die normaal gesproken in de zaal trainen, kunnen hier gebruik van maken.  Als sportgemeente zijn we hiermee ontzettend blij en willen we faciliteren waar mogelijk. Om alles goed te laten verlopen hebben we in het kort de voorwaarden en mogelijkheden nogmaals voor u op een rijtje gezet. Deze zijn overeenkomstig met de inhoud van de nieuwe regionale noodverordening van 9 mei 2020.

 • Kinderen mogen weer naar de basisschool en de opvang

  (07-05-2020)

  Vanaf volgende week maandag 11 mei gaan de kinderopvang en basisscholen weer open. Bij de opstart is het uitgangspunt dat leerlingen hele dagen naar school gaan. Binnen deze randvoorwaarde krijgen leerlingen de helft van hun onderwijstijd les op school. De rest van de tijd werken ze thuis, bijvoorbeeld met thuiswerkopdrachten.

 • Gemeente komt ouders zonder recht kinderopvangtoeslag tegemoet in ouderbijdrage peuteropvang

  (01-05-2020)

  Kinderopvangorganisaties uit Achtkarspelen hebben de gemeente gevraagd of het mogelijk is dat de (inkomensafhankelijke) ouderbijdrage, over de periode dat de peuteropvang als gevolg van de coronacrisis gesloten is, kan worden terugbetaald aan ouders. In afwachting van de extra middelen van het Rijk financiert de gemeente de ouderbijdrage voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag voor de opvang van hun peuter(s).

 • Winkel en Verkooptuin van De Kruidhof weer open

  (30-04-2020)

  Vanaf dinsdag 21 april is de winkel en verkooptuin van De Kruidhof weer open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13:00 uur tot 16:00 uur. Er zijn de nodige maatregelen getroffen zodat u, volgens de richtlijnen van het RIVM, kunt winkelen. De tuin en het tuincafé zijn nog wel gesloten en kunt u niet bezoeken. Wilt u weten welke maatregelen er zijn getroffen en waar u rekening mee moet houden? Lees meer op www.dekruidhof.nl

 • Oranje boven, oranje binnen

  (24-04-2020)

  Koningsdag ziet er door de coronacrisis dit jaar anders uit. Geen Koningsspelen, vrijmarkten, feestjes en gezamenlijke activiteiten. Dat betekent niet dat we de verjaardag van de Koning dit jaar overslaan. We vieren het alleen op een andere manier. Koningsdag wordt dit jaar Woningsdag!

 • Buitensporten weer toegestaan vanaf 29 april

  (24-04-2020)

  We verwachten dat het vanaf 29 april weer is toegestaan om te starten met buitensporten. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met een aantal voorwaarden. Binnen gemeente Achtkarspelen hebben wij hier een aantal richtlijnen voor opgesteld. Lees hier de brief aan onze sportaanbieders.

 • Openingstijden april, mei en juni

  (22-04-2020)

  De komende maanden zijn er verschillende feestdagen en dat betekent dat het gemeentehuis, de politiepost en de milieustraat op een aantal dagen gesloten zijn.

 • Hulp in coronatijd voor ouders

  (21-04-2020)

  De coronacrisis is een onzekere tijd voor iedereen. Het kan zorgen voor extra spanning in je gezin. We kunnen ons voorstellen dat het daarom fijn is dat je ergens je hart kunt luchten. Ook als je meer hulp nodig hebt, is het goed te weten bij welke instanties je terecht kunt.

 • Welke boom verdient de titel ‘Boom van het Jaar’?

  (21-04-2020)

  Bomen vertellen ons verhalen. Verhalen om gedeeld en steeds weer opnieuw verteld te worden. Door de plek waar ze staan, zijn bomen stille getuigen van menselijke emoties en verhalen ‘groot en klein.’

 • Hulp voor ondernemers

  (17-04-2020)

  Het coronavirus heeft grote impact op onze samenleving. Ook ondernemers worden zwaar getroffen. Het kabinet heeft verschillende landelijke maatregelen bekend Het coronavirus heeft grote impact op onze samenleving. Ook ondernemers worden zwaar getroffen. Het kabinet heeft verschillende landelijke maatregelen bekend gemaakt waar ondernemers gebruik van kunnen maken. De gemeente Achtkarspelen heeft gekeken welke ondersteuning de gemeente kan bieden bovenop het pakket aan maatregelen van de Rijksoverheid. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie. 

 • Herdenkingsceremonie 75 jaar vrijheid bij Blauforlaet

  (15-04-2020)

  Op dinsdag 14 april 2020 was het 75 jaar geleden dat de 'Slach by Blauforlaet' plaatsvond. Met een herdenkingsceremonie werd stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

 • Vragenlijst: Schone energie Fryslân

  (14-04-2020)

  We zijn in Nederland begonnen met het opwekken van duurzame energie op grote schaal. Onze lucht wordt schoner en we stoppen met boren naar olie en aardgas. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons én onze kinderen.

 • 14 april vergadering Algemeen Bestuur Werkmaatschappij 8KTD

  (09-04-2020)

  Op dinsdag 14 april 2020 is er een vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD (de samenwerkingsorganisatie van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel). De vergadering is openbaar en begint om 12.30 uur.

 • Voorjaarseditie Ondernemend Netwerk Noordoost online te lezen

  (09-04-2020)

  In de voorjaarseditie leest u inspirerende verhalen over het regionale bedrijfsleven. Ook in deze bijzondere tijden is de blik van de ondernemers in Noordoost-Friesland gericht op de toekomst.

 • Bruggen en sluizen blijven in de winterstand en fietspontjes langer dicht

  (06-04-2020)

  Aansluitend op de verlenging van de landelijke maatregelen, blijven ook de bruggen, sluizen en fietspontjes tot en met 20 mei dicht. Dit geldt voor alle 18 Friese gemeenten. Met het dichthouden van toiletgebouwen, bruggen, sluizen en kleine pontjes kunnen we de richtlijn van het Rijk om 1,5 meter afstand te bewaren, beter waarborgen en handhaven.

 • Vragen aan de burgemeesters over corona? Stel ze in Op’e Hichte

  (31-03-2020)

  Waarom gaat de markt gewoon door? Mogen onze kinderen wel in de straat spelen? Wat doet de gemeente om de ondernemers te helpen? We zitten allemaal vol vragen over de consequenties van de maatregelen die ook gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel treffen om de coronacrisis te bestrijden.Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen en burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel vertellen wat de stand van zaken is binnen hun gemeente en wat de gemeente allemaal doet. Vrijdag 3 april zijn zij te gast in Op ‘e Hichte.

 • Steun voor ondernemers, sportverenigingen en instellingen in Achtkarspelen

  (27-03-2020)

  Om ondernemers, sportverenigingen en instellingen met betalingsproblemen tegemoet te komen en tijdelijk financiële ruimte te geven, neemt de gemeente Achtkarspelen verschillende maatregelen. “Onze ondernemers, sportverenigingen en instellingen ondervinden veel gevolgen door de landelijke maatregelen in de strijd tegen het Corona-virus. Ze worden hard geraakt. Met dit ondersteuningspakket willen we onze inwoners een hart onder de riem steken en laten weten dat we er voor hen zijn,” aldus het college van burgemeester en wethouders.

 • Gemeentehuis tijdelijk alleen open op afspraak

  (25-03-2020)

  Vanaf donderdag 26 maart is het gemeentehuis in Buitenpost volledig gesloten voor publiek zonder afspraak. U kunt de komende tijd alleen ’s middags van 13.30-16.30 uur terecht met een afspraak. Dit geldt alleen voor de noodzakelijke zaken die niet kunnen wachten. Bel hiervoor naar telefoonnummer 14 0511. Telefonisch zijn wij de gehele dag - op werkdagen - bereikbaar.

 • Informatie over huwelijken tot 1 juni

  (24-03-2020)

  Tijdens de persconferentie op 23 maart is meegedeeld dat kerkelijke huwelijken tijdens deze coronacrisis door mogen gaan en dat daar nog meer informatie over volgt. Op dit moment is de inhoud van wat er wel en niet mag, nog niet bij ons bekend. Wij verwachten deze informatie donderdag 26 maart te krijgen.

 • Help de afvalinzameling en zet uw container goed aan de weg

  (24-03-2020)

  De afvalinzameling is één van de belangrijke diensten van de gemeente die doorgaan. U kunt de chauffeurs van de afvalinzameling helpen door met een paar zaken rekening te houden. Hierdoor hoeven chauffeurs niet uit hun cabine te stappen en lopen zij zo min mogelijk risico om het coronavirus op te lopen en te verspreiden.

 • Tijdelijke verruiming winkelopeningstijden

  (20-03-2020)

  De gemeente Achtkarspelen wil bereiken dat winkels in de gestelde periode van de coronamaatregelen (de door de Rijksoverheid gestelde periode t/m 6 april) op zondagen eerder open mogen, namelijk tussen 9.00 en 18.00 uur in plaats van de huidige openstelling tussen 13.00 en 18.00 uur.

 • Openingstijden gemeentehuis en milieuterrein

  (19-03-2020)

  Het gemeentehuis is de komende tijd beperkt open. De dienstverlening voor onze inwoners gaat zoveel als mogelijk door.

 • Alle scholen dicht, leerlingenvervoer opgeschort!

  (15-03-2020)

  Alle scholen in Nederland blijven vanaf morgen (16 maart 2020) tot en met 6 april dicht, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat heeft het kabinet besloten na overleg met de organisaties in het onderwijs. Dit betekent dat leerlingen geen leerlingenvervoer krijgen. U hoeft uw kind niet af te melden bij Jobinder of de gemeente. Het leerlingenvervoer zal automatisch weer beginnen als de scholen starten.

 • Corona: Gemeente Achtkarspelen is beperkt open

  (14-03-2020)

  In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De gemeente Achtkarspelen heeft daarom besloten om medewerkers, indien mogelijk, tot en met 31 maart thuis te laten werken.

 • Eerste kievitsei Achtkarspelen gevonden! 

  (12-03-2020)

  Anne de Vries uit Buitenpost heeft vandaag, samen met Kees Veldman uit Surhuisterveen, het eerste kievitsei van Achtkarspelen gevonden. Ze vonden het ei om 8.00 uur in een weiland aan het begin van de Monnikeweg in Gerkesklooster. Vorig jaar werd het eerste kievitsei ook gevonden in een weiland aan de Monnikeweg in Gerkesklooster, dit was op 13 maart.

 • Afvalestafette Achtkarspelen van start

  (12-03-2020)

  Vandaag ging in Achtkarspelen de Afvalestafette van start. Met hulp van Nederland Schoon slaat Achtkarspelen de handen ineen om samen met inwoners en ondernemers mee te werken aan een 100% zwerfafvalvrije gemeente.

 • Actie “Geef Gas met Energie!” zeer voortvarend van start

  (26-02-2020)

  Afgelopen week ontvingen ruim 17.000 woningeigenaren in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen een brief van de gemeente over de actie Geef gas met Energie!. Meteen stroomden de aanvragen voor een gratis energiescan binnen. Van de 600 beschikbare scans zijn er tot nu toe 500 aangevraagd. Dit betekent dat het beschikbare budget van gratis energiescans bijna op is. Door het grote aantal aanvragen moeten aanvragers rekening houden met een wachttijd van twee maanden.

 • Sluiting drugspand in Buitenpost na handel in harddrugs

  (10-02-2020)

  Burgemeester Oebele Brouwer heeft op 10 februari 2020 een woning aan de Kerkstraat in Buitenpost gesloten. De woning is voor een periode van vier maanden gesloten wegens handel van harddrugs vanuit de woning. De burgemeester kan panden sluiten waarbij drugscriminaliteit wordt geconstateerd.

 • Achtkarspelen deelt nestkastjes uit tegen eikenprocessierups

  (04-02-2020)

  De gemeente Achtkarspelen zet in februari duizend nestkastjes in om meer koolmezen, pimpelmezen en andere soorten vogels aan te trekken. Deze vogels zijn nuttig in de strijd tegen de eikenprocessierups. Hiermee geeft de gemeente uitvoering aan de motie van de FNP en GroenLinks die vorig jaar werd aangenomen.

 • Gezocht: KAMPIOENEN!

  (23-01-2020)

  De gemeente Achtkarspelen gaat de sportkampioenen van 2019 huldigen tijdens een feestelijke bijeenkomst op het gemeentehuis op woensdagmiddag 25 maart 2020.

 • Wethouder Spoelstra wil van bouwkavels af

  (14-11-2019)

  ‘Wij hebben nog een aantal mooie bouwkavels te koop in Achtkarspelen en daar willen we vanaf’, zei wethouder Jouke Spoelstra. ‘In Boelenslaan, Buitenpost, Twijzel en Twijzelerheide zijn kavels beschikbaar.’ Volgens de wethouder zijn er voor mensen met plannen voor het bouwen van een huis nog mogelijkheden. ‘Uiteraard bepaalt het bestemmingsplan per dorp welk type woning gebouwd kan worden, maar vrijblijvend informeren kan altijd.’ Via de volgende link is per dorp aangegeven welke kavels beschikbaar zijn, inclusief de bijbehorende verkoopprijzen. De grond wordt bouwrijp en goed bereikbaar vanaf de weg opgeleverd.

 • Start wegwerkzaamheden in Kootstertille

  (06-11-2019)

  Na de straten Frisostrjitte, Nassauwyk en de Maria Louiseloane gaat nu ook de Goudtsjeblom-, Dahlia- en Klaproasstrjitte in Kootstertille op de schop. Het riool en de straat worden aangepakt. Wethouder Max de Haan gaf woensdag het startsein voor de werkzaamheden. ‘Over het ontwerp zijn goede gesprekken geweest met buurtbewoners, de scholen en Plaatselijk Belang Kootstertille. aldus Max de Haan.

Archief