Nieuws

Nieuws

RSS
 • Wmo- en leerlingenvervoer na 1 augustus 2017

  (23-06-2017)

  U heeft vast gehoord of gelezen over het kort geding over het doelgroepenvervoer in Noordoost-Fryslân. Doelgroepenvervoer is het vervoer dat mensen vanuit de Wmo gebruiken of dat leerlingen gebruiken om op school te komen. Hieronder staat wat er momenteel speelt en wat dat voor u betekent.

 • ‘Achtkarspelen docht it altyd in bytsje oars’

  (22-06-2017)

  Gezellige eerste Midsimmermoeting

 • Vergadering Algemeen Bestuur Werkmaatschappij 8KTD

  (22-06-2017)

  Op 27 juni 2017 vindt de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD (de samenwerkingsorganisatie van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel). De vergadering is openbaar en begint om 12.30 uur in de raadszaal in het gemeentehuis Tytsjerksteradiel.

 • Achtkarspelen blij met toekomstgericht onderwijs

  (22-06-2017)

  Wethouder Sjon Stellinga van Achtkarspelen bezocht donderdag het 3D-printerproject op basisschool De Fontein in Buitenpost. De wethouder reageerde enthousiast op het project. ‘Ik heb nog niet eerder een 3D-printer in actie gezien. Het blijft natuurlijk ongelofelijk dat dit kan. Dit soort technologie speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Die ontwikkelingen vragen om andere vaardigheden dan voorheen’, aldus de wethouder. ‘Het onderwijs op basisschool De Fontein speelt hier krachtig op in.’

 • Inwoners Achtkarspelen betalen in 2018 minder lokale lasten

  (22-06-2017)

  Het college van Achtkarspelen de kadernota 2018 ‘Mei-inoar dien’ aan de raad aangeboden. ‘Ons huishoudboekje is op orde en onze financiële positie is verbeterd’, aldus wethouder Harjan Bruining. ‘Daardoor kunnen we volgend jaar de OZB verlagen met 1,1%. Voor het tweede jaar op rij betalen inwoners minder lokale lasten.’

 • College wil financiële ruimte creëren voor nieuw zwembad

  (21-06-2017)

  Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om nieuwe criteria vast te stellen voor een zwembad in Buitenpost. Op basis van deze voorwaarden wil het college een aanbestedingstraject starten.

 • College Achtkarspelen zet alle zeilen bij tijdens bezoek in Kootstertille

  (21-06-2017)

  Dinsdag 20 juni bracht het college van Achtkarspelen een bezoek aan Kootstertille. Plaatselijk Belang had voor het bezoek een programma opgesteld, daarin was er voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

 • Informatiebijeenkomst gezamenlijke visie sport en bewegen

  (21-06-2017)

  Om voor de komende jaren een nieuwe visie op sport en bewegen op te stellen, organiseert de gemeente op maandagavond 3 juli een inspiratiebijeenkomst. De bijeenkomst wordt georganiseerd om gezamenlijk input te leveren op het gebied van sport en bewegen binnen de gemeente.

 • Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Hellingstraat 10 in Stroobos

  (15-06-2017)

  Burgemeester en wethouders maken, op grond van het gestelde in afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij voornemens zijn de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

 • Start gezonde avond4daagse Harkema

  (07-06-2017)

  Dinsdag 6 juni was de feestelijke opening van de avond4ddaagse door wethouder Sjon Stellinga. De deelnemende kinderen kregen als cadeautje bij de start een bidon uitgereikt.

 • Weinig te besteden? Vraag het kindpakket aan!

  (06-06-2017)

  Het kan voorkomen dat je als ouder(s) te weinig geld hebt om je kind (of kinderen) mee te laten doen aan bijvoorbeeld schoolreisje, sport, muziekles of om een verjaardag te vieren.

 • Vaststelling ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) voor het project N355/N369 te Jistrum, Kootstertille, Twijzel en Buitenpost

  (02-06-2017)

  De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft bij besluit van 18 mei 2017 op grond van de Wet geluidhinder de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting vastgesteld die de gevels van de woningen gelegen aan de N355 en N369 tussen Buitenpost en Kootstertille mogen ondervinden. Tevens heeft zij bij voornoemd besluit de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting.

 • Start OZOverbindzorg in Achtkarspelen

  (01-06-2017)

  De feestelijke en officiële start van OZOverbindzorg in de gemeente Achtkarspelen was donderdag 1 juni in het gemeentehuis van Achtkarspelen in Buitenpost. Een online communicatieplatform waar patiënten en hun mantelzorgers, huisarts, apotheek, thuiszorg en andere betrokken zorgverleners zonder drempels met elkaar kunnen communiceren en de zorg rondom de patiënt beter kunnen regelen. Dat is OZOverbindzorg; een prachtig voorbeeld van innovatie in de zorg, waarvan de dorpen Buitenpost en Harkema in de gemeente Achtkarspelen de primeur in Friesland hebben.

 • Uitnodiging Midsimmermoeting

  (29-05-2017)

  Dit jaar was er geen nieuwjaarsreceptie in Achtkarspelen…we wilden eens wat anders. Daarom nodigen wij jou van harte uit aanwezig te zijn bij ons Midsimmermoeting!

 • Samen de armoede bestrijden

  (24-05-2017)

  De gemeente Achtkarspelen werkt voor het bestrijden van armoede intensief samen met verschillende maatschappelijke organisaties die zich met armoedebestrijding bezighouden zoals: Kearn, Timpaan, Jeugdcultuurfonds, Voedselbank en de GGD. Om deze samenwerking te benadrukken en verder uit te bouwen hebben de gemeente en de partijen op dinsdag 23 mei een intentieverklaring ondertekent met de titel “Samen de armoede bestrijden”.

 • Wie verdient er volgens u een lintje?

  (22-05-2017)

  Doe uw voordracht voor de lintjesregen 2018!

  Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid. Deze mensen komen misschien wel in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding! Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen.

 • Openingstijden 4 en 5 mei

  (03-05-2017)

  In verband met de dodenherdenking zijn de openingstijden van het gemeentehuis in Buitenpost donderdag 4 mei iets aangepast.

 • Veel gestelde vragen en antwoorden over leerlingenvervoer in Noordoost Fryslân

  (31-03-2017)

  De gemeenten in Noordoost Fryslân zijn van plan om de aanbesteding voor het grootste deel van het leerlingenvervoer voorlopig te gunnen aan vier vervoerders: Taxi- en touringcarcentrale Noord Oost Friesland B.V., Vervoersmanagement Noord Nederland B.V., Taxi- en Bergingsbedrijf Dorenbos B.V. en Taxicentrale Witteveen B.V. Zij leveren vanaf 1 augustus 2017 de voertuigen en chauffeurs voor het Wmo- en leerlingenvervoer in Noordoost Fryslân. Omdat deze aanbesteding veel vragen oproept, hebben we de belangrijkste vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet.

 • Vier vervoerders in nieuw vervoersysteem Noordoost

  (16-03-2017)

  De gemeenten in Noordoost Fryslân zijn van plan om de aanbesteding voor het grootste deel van het vervoer voorlopig te gunnen aan vier vervoerders. Dit zijn Taxi- en touringcarcentrale Noord Oost Friesland B.V., Vervoersmanagement Noord Nederland B.V., Taxi- en Bergingsbedrijf Dorenbos B.V. en Taxicentrale Witteveen B.V. Zij leveren vanaf 1 augustus 2017 de voertuigen en chauffeurs voor het Wmo- en leerlingenvervoer die onder regie van de mobiliteitscentrale door heel Noordoost Fryslân rijden. Als er geen bezwaren zijn, wordt de voorlopige gunning op 4 april 2017 definitief.

 • Schrijf je in voor de gratis cursus Politiek Actief

  (15-03-2017)

  Wil je iets bereiken met je mening in Achtkarspelen?

  Vind je het strooibeleid zoals de gemeente dat de afgelopen maanden heeft uitgevoerd niet goed en heb je daar andere ideeën over? Wil je dat de gemeente meer doet aan overlast van groepen jongeren…. of ben je nog jong en vind je dat er voor de jongeren te weinig te doen is de gemeente? Meld je dan aan voor de gratis cursus Politiek Actief!

 • Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) It West 4 in Augustinusga

  (13-03-2017)

  Burgemeester en wethouders maken, op grond van het gestelde in afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij voornemens zijn de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

 • Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Reitsmastrjitte 56C in Harkema

  (13-03-2017)

  Burgemeester en wethouders maken, op grond van het gestelde in afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij voornemens zijn de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

 • Kulturele Haadstêd 2018: 50 shades of green

  (04-01-2017)

  50 shades of green (50SOG) is een sociaal artistiek project rond papier scheppen van gras, met als thema’s transities, verbinding en waarde.

 • Groen licht voor spelen op kunstgras met rubbergranulaat

  (19-12-2016)

  Naar aanleiding van het uitgebreide onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar het sporten op kunstgras met rubbergranulaat en de eventuele gezondheidsrisico’s daarvan, concludeert het RIVM dat de resultaten geen aanleiding geven om gezondheidsschade te verwachten.

 • Kulturele Haadstêd 2018: Portraits & Paradise

  (07-12-2016)

  Portraits refereert naar de vele portretten van de hand van Willem Bartel van der Kooi. Schilder Willem Bartel van der Kooi werd geboren op 13 mei 1768 in Augustinusga. Paradise vestigt aandacht op de prachtige natuurlijke omgeving van Augustinusga en Achtkarspelen in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden waar het geheel zich zal afspelen.

 • Prestatieafspraken tussen gemeente Achtkarspelen, WoonFriesland en De Bewonersraad

  (01-12-2016)

  De gemeente Achtkarspelen, WoonFriesland en De Bewonersraad hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2017. De prestatieafspraken dragen bij aan de doelstellingen in de woonvisie van Achtkarspelen ‘Wonen voor jong en oud’. Het is de eerste keer dat door de drie partijen prestatieafspraken zijn gemaakt in het kader van de nieuwe woningwet, die het maken van afspraken verplicht stelt.

 • Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen werkt voor iedereen

  (01-12-2016)

  Het college van b&w van Achtkarspelen heeft besloten om de stichting Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA) op te richten. De MOA wordt een laagdrempelige ontmoetingsplek waar werkzoekenden van elkaars kwaliteiten en netwerken gebruik kunnen maken.

 • Energie besparen tijdens de Warm Wonen Weken

  (02-11-2016)

  Tijdens de ‘Warm Wonen Weken’ van het Duurzaam Bouwloket kunnen woningeigenaren 10% korting krijgen voor het toepassen van energiebesparende maatregelen waarvoor ook nog eens twee subsidieregelingen beschikbaar zijn.

 • Glasvezel in Achtkarspelen

  (18-07-2016)

  Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft op 12 juli besloten om, gezamenlijk met de gemeenten in Fryslân, een minderheidsbelang met aandeden te nemen in KabelNoord.

 • Meerderheid raad Achtkarspelen zegt vertrouwen in wethouders op

  (14-07-2016)

  Een meerderheid van 11 raadsleden (PvdA, CDA en CU) heeft het vertrouwen in alle drie de wethouders van Achtkarspelen opgezegd.

 • Solarfields heeft beste plan voor Sinnegreide Achtkarspelen

  (19-05-2016)

  Het plan van ontwikkelaar Solarfields, voor de realisatie en exploitatie van een Sinnegreide (zonneweide) bij Buitenpost, is als beste beoordeeld. Met de partij uit Groningen gaat Achtkarspelen verder in gesprek over het aangaan van een overeenkomst, de nadere uitwerking en communicatie.

 • Gemeente Achtkarspelen lanceert energiesubsidie check 

  (29-04-2016)

  Bent u bezig met het verduurzamen van uw woning en gaat u energiebesparende maatregelen toepassen?

 • Subsidieregeling activiteiten en projecten KH2018 Achtkarspelen

  (28-04-2016)

  De gemeente Achtkarspelen heeft subsidiemogelijkheden voor activiteiten en projecten in het kader van KH2018. Tot en met 2018 is € 55.000 beschikbaar voor activiteiten en projecten, waarvan € 15.000 in 2016, € 30.000 in 2017 en € 10.000 in 2018.

 • Vluchtelingenopvang in Achtkarspelen

  (21-04-2016)

  De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft het college opdracht gegeven om een concreet plan te maken voor de noodopvang van 300 tot 350 vluchtelingen. Op termijn moet deze noodopvang omgevormd kunnen worden tot een AZC. Daarnaast gaat het college onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 250 tot 300 extra statushouders te huisvesten in Achtkarspelen.

 • Gemeenteraad: Plan voor noodopvang en huisvesting statushouders

  (01-04-2016)

  De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft het college opdracht gegeven om een concreet plan te maken voor de noodopvang van 300 tot 350 vluchtelingen. Op termijn moet deze noodopvang omgevormd kunnen worden tot een AZC. Daarnaast gaat het college onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 250 tot 300 extra statushouders te huisvesten in Achtkarspelen.

Archief

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 53 55 87 57. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?